Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Dňa 28.11. 2018 sa v Centre voľného času v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. Našu školu reprezentovali Nikola Bieliková z tercie a Kristína Krupová, Alžbeta Emma Böhmová z kvarty. Žiačky sa s chuťou a odhodlaním pustili do riešenia jednotlivých úloh.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!

Dňa 29. 11. 2018 sa tím Dva stromčeky v zložení Ema Dobáková a Nikol Vladárová zo VI. Z triedy zúčastnili robotickej súťaže G-robot, ktorá sa konala v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.

Dievčatá súťažili v kategórií vlastný model, kde v tomto ročníku mali vytvoriť robota - pomocníka, ktorý by vykonával čo najširší rozsah domácich prác. Dievčatá zostrojili robota, ktorý pomocou handričky dokázal utierať stôl. Ich robot obsahoval tri motory a štyri tlakové senzory, pomocou ktorých ovládali smer robota a zodvihnutie handričky.

V rámci predmetu Finančná gramotnosť sme sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej súťaže Innovation camp 2018 organizovanej spoločnosťou JA Slovensko. Náš päťčlenný tím v zložení Amira Musová, Barbora Musilová, Lenka Kopalová, Athina John a Marián Leško sa tak spolu s p. uč. Mračkovou vybral na skusy do Bratislavy, kde sme strávili takmer tri dni.

V stredu, 7.11. 2018 ráno, sme sa presunuli do hotela Holiday Inn kde sa to celé konalo. Zaregistrovali sme sa, dostali sme identifikačné kartičky s našim menom a následne sme boli rozdelený do tímov so štyrmi, úplne neznámymi ľuďmi. Na začiatok sme spolu plnili zábavné teambuildingové úlohy a následne bola vyhlásená hlavná výzva. Výzvu sme riešili nasledujúce tri hodiny spolu s nám pridelenými mentormi – profesionálmi z oboru alebo inak povedané, s pracovníkmi Slovenskej sporiteľne, ktorá bola zároveň hlavným partnerom celej súťaže.

Dňa 30. 10. 2018 sa konali v Martine celoslovenské oslavy 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie, v ktorej Slováci vyjadrili prianie byť súčasťou novovznikajúcej Česko- slovenskej republiky.

Tá bola vyhlásená 28. 10. 1918 v Prahe, avšak bez účasti slovenských zástupcov.

Som rada, že som v Martine na oslavách stretla aj študentov našej školy - z V. G, VI. G, VII. G, možno tam boli aj ďalší...

Oslavy sa niesli v dôstojnom, slávnostnom duchu, z ľudí, ktorí prišli na námestie, vyžaroval akýsi pokoj, ale aj sebavedomie...

Aj tento rok sa naši študenti zapojili do už 10. ročníka literárno-výtvarnej súťaže organizovanej MO Matice slovenskej v spolupráci s mestom Turčianske Teplice a Úniou žien Slovenska.

Táto súťaž je venovaná pamiatke bájkara, redaktora, národného buditeľa Izidora Žiaka Somolického. Naše študentky sa zapojili do literárnej časti súťaže na tému Na túto chvíľu v Turci nezabudnem.

A bodovali...

Každoročne si štvrtý októbrový pondelok pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. My sme si tento deň pripomenuli exkurziou do Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Dňa 26. októbra 2018 žiaci VI. G a II. A triedy absolvovali Informačnú výchovu v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktorú odborne garantujú jej pracovníci. Ponorili sme sa do ticha knižnice, kde sme sa dozvedeli základné informácie o histórii a činnosti knižnice, o jej dokumentoch a knihách, ktoré uchováva ako aj o službách,ktoré poskytuje. Získali sme informácie o procese digitalizacie kníh, ako knihy odborne ošetriť a zároveň uchovať pre ďalšie generácie. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia on-line katalógu SNK a informácie ako sa v ňom orientovať, čo sme si mohli aj prakticky vyskúšať. Záverečná časť exkurzie bola ukončená prehliadkou priestorov knižnice.

Mgr. Eva Bubelínyová

kozz_01_2018.jpgUž od septembra tohto školského roka sme my, žiaci septimy a 3. A triedy na Gymnáziu Mikuláša Galandu netrpezlivo čakali na babie leto, kedy sme spolu mali absolvovať Kurz ochrany života a zdravia, v podobe Prechodu Veľkou Fatrou. Čakala nás ťažká skúška - prejsť hrebeň Veľkej Fatry z Turčianskych Teplíc do Ružomberka.

10. októbra sme sa dočkali a ráno sme sa spoločne s naším telocvikárom p. uč. Gemerským, p. uč. Mračkovou, p. uč. Kováčovou a  s naplnenými ruksakmi vybrali na našu náročnú cestu. Ráno nás sprevádzala hustá hmla, až kým sme neprešli cez Háj na Husný vrch. Odtiaľ sme mali krásny výhľad na Turčianske Teplice pod prikrývkou oblakov. Na Čremošianskych lazoch sme si spravili desiatovú prestávku a pokračovali sme ďalej. Prechádzali sme lesom hýriacim krásnymi jesennými farbami. Okolo 15:00 sme sa dostali k nášmu prvému cieľu - Hotelu Kráľova studňa. Na izbách sme si trochu oddýchli a pár z nás, ešte plných energie, sa vybralo na menšiu prechádzku - ku Kráľovej skale. Na tú sme vyliezli až úplne hore. Keď sme sa vrátili na hotel, už nás čakala teplá večera a spolužiaci. Keď sa zotmelo, išli sme sa pozrieť aj na hviezdnu oblohu. V horách nás nerušili žiadne svetlá, a tak sme mohli jasne identifikovať súhvezdia.

História samostatného Slovenska je veľmi mladá. Aby k takej samostatnosti, akú poznáme dnes, došlo, Slováci museli do toho vložiť veľa energie, úsilia, snahy a aj spolupráce s Čechmi. Už počas existencie habsburskej monarchie sa Slováci snažili nestratiť svoju identitu, i keď sa to počas maďarizácie takmer stalo. Podľa môjho názoru im vždy boli najbližším národom Česi, ktorí síce v rámci Rakúsko-Uhorska patrili pod rakúsku časť, ale so Slovákmi aj napriek tomu spolupracovali. 

Riaditeľ Spojenej školy – Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice,
v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom  školy riaditeľské voľno dňa 29.10. 2018 z prevádzkových dôvodov.

19. septembra 2018 som sa ja, žiačka III.A triedy Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a štyria moji spolužiaci zo VII. G triedy – Athina, Amira, Jiaya a Marián, zúčastnili slávnostnej ceremónie v rámci medzinárodného projektu DofECena vojvodu z Edinburgu. Po ceste vlakom do Žiliny a autobusom zo Žiliny sme sa dostali na miesto, a to do Gbelian. Ceremónia sa konala v parku pri kaštieli Chateau Gbeľany. Každý z nás dostal tzv. rozpoznávacie náramky, presunuli sme sa k našej skupine.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať