1961/62 - L. Štefko

Absolventi školy
Šk. rok 1961/62, III. roč. SVŠ

Triedny profesor: L. Šteffko

 1. Božena Barančeková
 2. Jozef Ivan Cengel
 3. *Ondrej Čuňo
 4. *Edita Díriová
 5. Anna Lýdia Dudovcová
 6. Marta Fontányová
 7. Elena Gajdošová
 8. Miloslava Honecová
 9. Katarina Horánska
 10. *Ivan Jariabka
 11. František Junas
 12. Viera Kašubová
 13. Elena Kohútová
 14. Oľga Koptáková
 15. Ján Krško
 16. Hildegard Lehnerová
 17. Tatiana Mišovcová
 18. Blažena Mišurová
 19. *Ladislav Pasovský
 20. *Viera Paulínyová
 21. Michal Poážan
 22. Vojtech Radič
 23. Jarmila Rišiaňová
 24. Alica Rusnáková
 25. Ivan Simonides
 26. *Kvetoslava Sokolová
 27. Terézia Stopková
 28. *Ľudovít Šagát
 29. Oľga Šinkovičová
 30. Etela Šupejová
 31. Oľga Temešinková
 32. Rastislav Traindl
 33. Viera Ulbrichtová
 34. *Stanislav Vandlík
 35. *Elena Vidrichová
 36. *Mária Viktorová
 37. Jozef Zibolen
 38. Ján Kružlic
 39. Michal Lörinc
 40. Mikuláš Regrút

Poznámka: Ak je pred menom žiaka hviezdička, žiak prospel s vyznamenaním.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať