1965/66 - L. Šteffko

Absolventi školy
Šk. rok 1965/66, III. roč. SVŠ

Triedny profesor: L. Šteffko

 1. Nadežda Ervensisová
 2. Elena Boďová
 3. Miroslav Budický
 4. Mária Búňová
 5. Miroslav Donáth
 6. Jozef Ďurica
 7. Ida Ďuricová
 8. Božena Ertľová
 9. Viera Gíretová
 10. Elena Gombarčeková
 11. *Marián Hrkeľ
 12. *Kristián Chovanec
 13. Vincent Janošťák
 14. *Milan Jurečka
 15. *Zuzana Klementová
 16. Viera Kotorová
 17. Ján Kráľ
 18. Viera Kubíková
 19. Milan Lettrich
 20. Danica Lettrichová
 21. *Elena Lettrichová
 22. Elena Lojková
 23. Ľudovít Lúdik
 24. Ľubica Mažáryová
 25. Beata Pfefferová
 26. Emília Piecková
 27. Mariana Pischová
 28. *Soňa Plaiová
 29. Mária Plšíková
 30. Dušan Polerecký
 31. *Edita Prokainová
 32. Bohdan Reťkovský
 33. Emília Slezáková
 34. Eva Slušniaková
 35. Anna Sokolová
 36. Anna Štubňová
 37. Danica Ujházyová
 38. Mária Veterníková
 39. Anna Zorkócyová
 40. Emília Zorócyová
 41. Milota Žiaková

Poznámka: Ak je pred menom žiaka hviezdička, žiak prospel s vyznamenaním.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať