2. Sylabus ECDL

Sylabus ECDL

Sylabus ECDL podrobne určuje požiadavky kladené na uchádzača o certifikát ECDL. Popisuje zručnosti a vedomosti, ktoré má uchádzač pri testovaní preukázať. Je rozdelený na 2 základné skupiny:

Skupina modulov Base

Skupina modulov Standard

M2  Základy práce s  počítačom
M3  Spracovanie textu
M4  Tabuľkový kalkulátor
M7  Základy práce online

M5  Používanie databáz
M6  Prezentácia
M9 Práca s obrázkami a grafikou
M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT

 

Na získanie certifikátu Base sa vyžadujú skúšky zo všetkých modulov skupiny Base.
Na získanie kompletného certifikátu je treba absolvovať skúšky skupiny Base a skúšky z troch uchádzačom zvolených modulov skupiny Standard. Uchádzač môže absolvovať aj všetky moduly skupiny Štandard.

Tu nájdete sylaby pre obidve skupiny.

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Noc výskumníkov 2019 27.09.2019 - 07:40

Dňa 27. 9. 2019 (piatok) sa žiaci 7. z triedy zúčastnia...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať