2. Sylabus ECDL

Sylabus ECDL

Sylabus ECDL podrobne určuje požiadavky kladené na uchádzača o certifikát ECDL. Popisuje zručnosti a vedomosti, ktoré má uchádzač pri testovaní preukázať. Je rozdelený na 2 základné skupiny:

Skupina modulov Base

Skupina modulov Standard

M2  Základy práce s  počítačom
M3  Spracovanie textu
M4  Tabuľkový kalkulátor
M7  Základy práce online

M5  Používanie databáz
M6  Prezentácia
M9 Práca s obrázkami a grafikou
M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT

 

Na získanie certifikátu Base sa vyžadujú skúšky zo všetkých modulov skupiny Base.
Na získanie kompletného certifikátu je treba absolvovať skúšky skupiny Base a skúšky z troch uchádzačom zvolených modulov skupiny Standard. Uchádzač môže absolvovať aj všetky moduly skupiny Štandard.

Tu nájdete sylaby pre obidve skupiny.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať