3. Informácie pre uchádzačov

Informácie pre uchádzačov

ATC pri Gymnáziu Mikuláša Galandu je akreditované na platformu Windows 7 Sk a Ofice 2010 Sk. K dispozícii je učebňa s desiatimi pracovnými stanicami.

Študenti našej školy sú na certifikáciu pripravovaní priamo na hodinách informatiky a aj testovanie prebieha počas týchto hodín.

Informácie pre uchádzačov mimo našej školy budú doplnené v dohľadnej dobe, v prípade skoršieho záujmu sa môžete ohlásiť e-mailom na adresu ivica.kovacova(at)gymtut.edu.sk.

Priebeh testovania:

Dĺžka testovania jedného modulu je max. 45 minút, pod vedením akreditovaného skúšobného komisára (ASK). Uchádzač nesmie opustiť testovaciu miestnosť.
ATC zabezpečí, aby hodnotenie práce uchádzačov prebiehalo anonymne, t. j. ASK nemôže vyhodnocovať testy uchádzačov, ktorých testovanie viedol alebo pri ktorých testovaní asistoval.  ATC je povinné do 7 pracovných dní oznámiť uchádzačom výsledky testovania. Uchádzačovi sa oznamuje úspešnosť testu z daného modulu v percentách, ale neposkytuje sa mu informácia o detailnom hodnotení testu. Uchádzač úspešne vykonal test, ak získal najmenej 75% z celkového počtu bodov v danom teste.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a priebehu testovania nájdete na http://www.ecdl.sk/uchadzaci/ako-prebieha-testovanie.

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Noc výskumníkov 2019 27.09.2019 - 07:40

Dňa 27. 9. 2019 (piatok) sa žiaci 7. z triedy zúčastnia...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať