5. Poplatky spojené s certifikáciou

Index ECDL Profile a právo elektronického prístupu: 30
Index je doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL na vykonanie akýchkoľvek skúšok ECDL zo skupiny Base a Štandard.
Do tohto dokladu zapisuje akreditovaný skúšobný komisár úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie Certifikátu ECDL prípadne Certifikátu ECDL Base. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách prípadne v ich akreditovaných pobočkách.
Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

Certifikát ECDL4 €
Poplatok za prvé vystavenie Certifikátu ECDL, medzinárodného dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať základné informačné technológie v súlade s požiadavkami pre všetkých 7 tematických oblastí Sylabu ECDL, pričom 4 oblasti sú povinné (M2,M3,M7,M12) a ostatné sa vyberajú z existujúcej ponuky. Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti ATC.

Skúška z ľubovoľného modulu Sylabu ECDL

Študenti našej školy zaplatia iba 30 € za index, poplatky spojené s certifikátom a  príspevkom pre SlSp hradí Združenie rodičov pri Gymnáziu M. Galandu.

Poplatky pre uchádzačov mimo našej školy:  12,50€ / modul + 2,50 poplatok pre Slovenskú informatickú spoločnosť (SlSp)

Certifikát ECDL- balík: index + 7  modulov + certifikát + poplatok za skúšku +1 opravná skúška: 139 €. V prípade viacerých záujemcov je možná zľava.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať