6. ECDL akreditovaný program

slovenska_informaticka_spolocnost.jpgecdl.jpglogo_gmg_150.jpg

Vážení pedagógovia,

Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice Vám ponúka možnosť získať 20 kreditov v akreditovanom programe Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

O čo sa jedná?

Jedná sa o inovačné vzdelávanie a je určené pre učiteľov informatiky a informatických predmetov.

Rozsah a forma vzdelávania: celkom 85 hodín (60 hodín prezenčne + 25 hodín dištančne)

 

Čo získate Vy?

  • potrebné profesijné kompetencie, aby ste boli schopní kvalifikovane a efektívne rozvíjať digitálnu gramotnosť svojich žiakov;

  • schopnosť pripraviť svojich žiakov na získanie medzinárodnej kvalifikácie v oblasti digitálnych zručností (ECDL);

  • možnosť získať certifikát ECDL za zvýhodnenú cenu.

Čo získajú vaši žiaci?

  • učiteľa, ktorý im poskytne praktické vedomosti a zručnosti;

  • učiteľa, ktorý ich pripraví na možnosť získať medzinárodne platný Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL) a tým im výrazne pomôže pri uplatnení sa na trhu práce, aj pri ďalšom štúdiu.

Čo získa vaša škola?

  • učiteľov, ktorí dokážu pripraviť žiakov na získanie medzinárodnej kvalifikácie;

  • žiakov, ktorí na to budú pripravení;

  • zvýšenie kreditu oproti iným školám, ktoré túto možnosť neponúkajú.
     

Náklady na realizáciu vzdelávacieho programu predstavujú 175,- € na jedného účastníka. Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou, ktorá je garantom systému ECDL na Slovensku a držiteľom akreditácie pre tento akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o programe môžete zistiť na http://www.ecdl.sk/clanky/informacne-clanky/akreditovany-program-kontinualneho-vzdelavania

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať mailom na adrese: ivica.kovacova@gymtut.edu.sk, alebo telefonicky na číslach: 043/492 2328,  0918 947252.

Prosíme uviesť meno, priezvisko, školu a informatické predmety, ktoré vyučujete.

Termín začiatku vzdelávania bude upresnený, keď sa prihlási dostatočný počet uchádzačov.

Kontaktná osoba: RNDr. Ivica Kováčová

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať