Rada školy

Zloženie Rady školy pri Spojenej škole Turčianske Teplice

Zástupca rodičov GMG:           pani Zdenka Habrdová
Zástupca rodičov ZŠ:            pani Jana Kleskeňová
Zástupca rodičov MŠ:            pani JUDr.Zuzana Skalová
Zástupca pedagogických zamestnancov GMG:  pani PhDr.Drahomíra Miškusová
Zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ+MŠ: pani Bc. Adriana Matuľová
Zástupca nepedagogických zamestnancov:   pani Anna Fillová
Zástupcovia zriaďovateľa:
- pán Rastislav Froľo 
- pani MVDr.Marta Máliková,
- pani PaedDr.Slávka Sudorová,
- pán Marcel Čampiš
Zástupca Žiackej školskej rady: slečna Alexandra Kajanová

Predsedom rady školy sa stala pani MVDr. Marta Máliková a podpredsedom  Rady školy sa stala pán Rastislav Froľo.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať