Auxilium - 2% pre Spojenú školu

2% dane pre SPOJENÚ  ŠKOLU

Podľa zákona NR SR č. 506/2001 o financovaní škôl je možné získať pre školu finančné prostriedky z niekoľkých zdrojov.
Jedným z nich sú aj iné zdroje, a to sú práve 2% z odvedenej dane.
Každý z Vás sa môže rozhodnúť, akému subjektu tieto 2% venuje.
Verím, že sa rozhodnete a podporíte práve našu školu.

 

Získané  prostriedky budú využité na:

 • materiálne vybavenie školy výpočtovou technikou a softvérom,
 • materiálne vybavenie kabinetov pre výchovnovzdelávací proces,
 • materiálne vybavenie žiackej a učiteľskej knižnice,
 • materiálnu podporu CISCO akadémie,
 • podporu mimoškolských aktivít a činností žiakov školy,
 • podporu pobytov žiakov a učiteľov v zahraničí.

Peňažné prostriedky budú daňové úrady posielať na osobitný účet organizácie
Občianske združenie AUXILIUM – na pomoc Gymnáziu M. Galandu,
pretože škola ich priamo zo zákona môže dostať iba prostredníctvom občianskeho združenia.

Postup:
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane (tlačivo s vyplnenými údajmi prijímateľa 2% dane nájdete na konci tejto stránky). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. 4. 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Postup pre osoby vypĺňajúce daňové priznanie:
 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 2. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 3. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre právnické osoby, potom venujte pozornosť IV. časti s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.“
 4. Do príslušných koloniek uveďte identifikátory príjemcu dane:
 5. sumu 2% z vašej dane v €
 6. IČO/SID: 37910582
 7. Právna forma: 701 Združenie
 8. Názov: Občianske združenie AUXILIUM – na pomoc Gymnáziu M. Galandu
 9. Sídlo: Horné Rakovce 1440/29, 039 01  Turčianske Teplice
 10. Vyplnené daňové priznanie za rok 2017 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.
! Upozornenie !
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
! Upozornenie !

Ďalšie informácie môžete získať na stránke projektu I. slovenského neziskového servisného centra http://www.rozhodni.sk/.
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% dane si môžete stiahnuť na konci článku alebo vyzdvihnúť u nás v škole.

Za podporu a pomoc Vám všetkým vopred Ď A K U J E M E !!!
 
Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

 

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Prijímacie skúšky 11.05.2020 - 08:00
Prijímacie skúšky 14.05.2020 - 08:00

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať