Spojená škola

K 1. 9. 2008 vznikla Spojená škola v Turčianskych Tepliciach zriadená Mestom Turčianske Teplice. Spojená škola v Turčianskych Tepliciach má dve organizačné zložky - Základnú školu s materskou školou a Gymnázium Mikuláša Galandu. Súčasťou spojenej školy je školský klub detí a školská jedáleň. Spojená škola má spoločné riaditeľstvo, kde štatutárnym zástupcom celej spojenej školy je riaditeľka gymnázia.

Od 17. 8. 2009 do 31. 8. 2012 bola riaditeľkou školy Mgr. Lenka Mihalicová a funkciu zástupkyne školy pre gymnázium zastávala Mgr. Zdenka Mračková.

Od 17. 8. 2009 zastáva funkciu zástupkyne ZŠ  Mgr. Alena Jellušová a MŠ Mgr. Soňa Chalupová.

Od 3. 9. 2012 je dočasne poverená vedením školy a výkonom funkcie riaditeľa školy Ing. Katarína Hanková a zástupkyňu školy pre gymnázium zastáva Mgr. Ľubica Menichová.

Od 1.7.2016 je výkonom funkcie riaditeľa školy poverený Mgr. Igor Arvensis a funkciou zástupkyne školy pre gymnázium Mgr. Zdenka Mračková.

 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať