Realizované projekty

V júni 2013 sa naša škola zapojila do európskeho projektu celoživotného vzdelávania pod názvom "Feeling Younger by Getting Older - Mladnutie starnutím". Tento projekt je súčasťou medzinárodného projektu "Grundvig Learning Partnerships" a na Slovensku ho zastrešuje organizácia Estra foundation.

logo_3.jpg

Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Chain Reaction, v rámci ktorého sa  vybrané triedy venujú bádateľským aktivitám s témou  Zem a vesmír. Žiaci III.G sa začali pripravovať na aktivitu „Ekologické svietenie“. Jej súčasťou bola aj prednáška „ Svetelné spektrum“, ktorá sa uskutočnila  v učebni fyziky  24. januára 2014.

Mgr. Martin Hruška, PhD. z Katedry fyziky  Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici sa bravúrne pustil do náročnej úlohy,  priblížiť niektoré vlastnosti svetla a jeho spektra naším terciánom a záujemcom z kvarty.  To, že väčšinu poslucháčov zaujal, potvrdili ich zvedavé otázky i záujem o pripravené  pokusy.

Väčšina naších tohtoročných maturantov dostala spolu s maturitným vysvedčením aj index a certifikát ECDL.
Tento certifikát je medzinárodne rešpektovaným dokladom, ktorý hovorí o tom, že jeho držiteľ preukázal svoje vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou podľa celosvetovo platnej metodiky.

smg.png

V pondelok 18.júna 2012 sa uskutočnilo prvé stretnutie v rámci projektu.

Po krátkom privítaní a osviežení seniorov u pani riaditeľky sme sa presunuli do auly školy a vypočuli si, spolu so žiakmi V.G a I.A, zaujímavú prednášku pána Jozefa Filu s témou Zdravie, prevencia a ako sa dožiť 120 rokov.

Afganistan je jednou z krajín, ktoré mnohým trvá dlhšie nájsť na mape. Pre študentov gymnázia to však nie je žiadny problém, nepoznajú totiž len geografickú polohu tejto rozmanitej krajiny, ale aj situáciu v nej, hlavne v oblasti detí, mládeže a jej vzdelania, športových a voľno časových aktivít. Tieto témy nám vôbec nie sú vzdialené, Gymnázium Mikuláša Galandu je totiž zapojené do medzinárodného projektu Twins Shools, v rámci ktorého sme nadviazali kontakt s jednou zo škôl v Afganistane.

Blíži sa koniec školského roka, čo znamená aj čas bilancovania. Žiaci a ich rodičia hodnotia uplynulé obdobie cez známky na vysvedčení, učitelia cez prizmu úspešnosti či neúspešnosti svojich študentov v predmetových súťažiach, na maturitných skúškach, schopnosti motivovať ich, opodstatnenosti efektívnosti využívania netradičných metodických postupov. Aj učitelia Gymnázia Mikuláša. Galandu v Turčianskych Tepliciach sa snažia obohatiť vyučovací proces o inovatívne metódy, ktoré poskytujú študentom priestor na sebarealizáciu.

...alebo vo voľnom preklade Študentské rady bližšie k sebe bol medzinárodný projekt organizovaný Radou mládeže Žilinského kraja pod záštitou organizácie Mládež v akcii (Youth in Action) a Európskej únie. Projektu, ktorý sa uskutočnil v Námestove sa okrem 6 členov žiackych školských rád z rôznych škôl zo Slovenska zúčastnili zástupcovia z Českej republiky, Poľska, Talianska a Rumunska. Z našej školy sme boli vybrané 2 zástupkyne študentskej rady, Katka Petríková zo sexty a Gabika Hešková zo septimy.

Projekt Comenius

Naša škola pracuje od školského roku 2004/2005 v projekte Comenius v rámci Európskej únie.

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SRdigi.jpg

Prehľad realizovaných projektov.

PROJEKT - TVORIVOSŤ, SPOLUPRÁCA A VYTRVALOSŤ V INFORMATIKE

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať