Požiadavky na PS

Žilinská univerzita

Univerzita M. Bella v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta múzických umení

Fakulta výtvarných umení - audiovizuálne médiá

Fakulta dramatických umení - divadelná dramaturgia a réžia

Akadémia policajného zboru

 

Paneurópska VŠ

Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave:

Vysoká škola manažmentu ekonómie a verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Prešovská univerzita v Prešove

Katolícka univerzita v Ružomberku

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Vysoká škola v Sládkovičove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Technická univerzita vo Zvolene

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať