Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Gymnázium Mikuláša Galandu Vás srdečne pozýva

na deň otvorených dverí

26. januára 2016 ( 9:00 – 17:00 )

Príďte sa pozrieť na našich učiteľov a žiakov, ktorí budú svoju školu prezentovať rôznymi zaujímavými aktivitami. Ukážeme Vám priestory a vybavenie našej školy a športovej haly, predstavíme Vám predmety, ktoré sa na našej škole vyučujú, vysvetlíme Vám ako môžete na našej škole získať vodičský preukaz na počítače a vodičský preukaz na auto, ukážeme Vám ako pracuje náš krúžok Lega, vyskúšate si testy na prijímacie skúšky, zabavíte sa pri chemických, biologických a fyzikálnych pokusoch, naučíte sa niečo po anglicky, rusky, nemecky a španielsky, uvidíte ako sa učíme zvládať sieťové technológie.

 

Zároveň Vás pozývame na tretí ročník

vedomostnej a športovej súťaže

ŠTUDENTSKÝ MIX MARATÓN,
ktorú vyhlasuje Mesto Turčianske Teplice, v spolupráci s Gymnáziom Mikuláša Galandu.
Súťaž sa uskutoční v troch kolách, v dňoch 02. novembra 2015, 15. decembra 2015 a 26. januára 2016 v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu.  Je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Jej cieľom je zmerať si sily a vedomosti v oblasti Slovenského jazyka a literatúry, Anglického jazyka, všeobecného prehľadu o Európskej únii a športových súťaží. Pre najlepších žiakov sú pripravené zaujímavé ceny a pre ich školu putovný pohár Mesta Turčianske Teplice.
Príďte a ukážte, čo je vo vás.
Srdečne sa na vás tešíme!

Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy

Podrobnejšie informácie : www.gymtut.edu.sk, 043/4922328

Hamlet

Tragédia o hľadaní zmyslu života, o cti a poctivosti v spoločnosti pretvárky, intríg a falše patrí k najhrávanejším a najprekladanejším dielam svetovej dramatickej literatúry. Inscenačná tradícia Hamleta ponúka stovky riešení, variácií a úprav, každá doba nachádza v Hamletovi aktuálne všeplatné odkazy. Režisér Dodo Gombár prichádza s moderným, súčasným pohľadom na hamletovskú tému.

24.11.2015 sa uskutočnil v Martine vo Vonsgym 9. ročník súťaže Mladí turčianski siláci. Našu školu reprezentovali Tomáš Pittner z I. A, Adrián Cobas z II.A, Denis Putrovec z VIII.G, Roman Jurášik zo IV.A. Chlapci postupne absolvovali 3 disciplíny : tlak na lavičke, zhyby na hrazde podhmatom, sed- ľah a dosiahli výborné druhé miesto ako kolektív z 9 škôl. Okrem toho sme získali aj 2 individuálne ocenenia, Adrián Cobas obsadil 3. miesto v kategórii mladších dorastencov a Roman Jurášik bol prvý v tlakoch na lavičke. K dosiahnutým výsledkom im gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

V dňoch 9. – 13. novembra 2015 sme sa, tak ako po minulé roky, zapojili do informatickej súťaže iBobor. Tento rok na Slovensku súťažilo 66 843 žiakov z 982 škôl a medzi nimi bolo aj 97 účastníkov z nášho gymnázia. Tradične sa súťažilo v štyroch kategóriách a účastníci riešili 15 úloh, ľahších aj náročnejších, v časovom limite 40 minút. Úlohy boli zamerané na znalosti z oblasti informatiky, na postreh aj na logické myslenie a súťažiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Tento rok máme trinásť úspešných riešiteľov v troch kategóriách:

euroscola_1_2015.jpgŠtudenti teplického gymnázia by chceli vyskúšať miesta v Europarlamente.

V septembri prišla na vyučovanie Sara Rihane, žiačka VI. G Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach s nápadom zapojiť sa do projektu Euroscola 2016. Víťazná škola sa zúčastní dvojdňového podujatia Euroscola, ktoré sa koná 20. a 21. mája 2016 v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

Hlavným kritériom hodnotenia súťaže stredoškolákov z celého Slovenska, je usporiadanie podujatia, ktorého cieľom bola diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. V septembri sa tak sa odštartovala etapa plánovania, organizovania, pozývania, zháňania informácii. Bolo to obdobie bohaté na zážitky i nové skúsenosti. Okrem praktickýcha komunikačných zručností využili organizátori kreativitu a nápaditosť. Tá ich totiž môže k víťazstvu výrazne posunúť. Okrem toho je však nutná aj znalosť problematiky a tímový duch.

     Dňa 2.11.2015 sa v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu uskutočnilo prvé kolo 3. ročníka súťaže Študentský Mix Maratón.

     Súťaž vznikla vďaka štyrom študentom Gymnázia - Adriánovi Cobasovi, Diane Musovej, Zuzane Michalkovej a Frederikovi Verešovi - a ich učiteľke Mgr. Janke Bialekovej. Súťaž, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a je rozdelená do troch kôl, je organizovaná pod záštitou mesta Turčianske Teplice v spolupráci s naším gymnáziom.

     Tento rok sa športové kolo konalo 2. 11. 2015, vedomostné kolo bude 15. 12. 2015 a kulturologické kolo sa bude konať 26. 1. 2016.

Rok 2015  -  45. výročie založenia gymnázia

Gymnázium v Turčianskych Tepliciach nadväzuje na existenciu Dvanásťročnej strednej školy, ktorá tu bola založená 1. 9. 1959.

V roku 1959 otvorením novej školskej budovy sem  prešla Osemročná stredná škola v Turčianskych Tepliciach (zo starých nevyhovujúcich priestorov) a k nej bola pričlenená Dvanásťročná stredná škola z Kláštora pod Znievom.

V roku 1970 zaznamenala škola ďalšiu významnú zmenu.

V  Turčianskych Tepliciach bolo zriadené od 1. 9. 1970  gymnázium.

V ustanovujúcej listine sa hovorí: "Gymnázium poskytuje úplné stredné, všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou, absolventi gymnázia sú spôsobilí aj pre zastávanie funkcií v oblasti správy a hospodárstva, ktoré zodpovedajú ich odbornému zameraniu . . ."

Takto sa škola v Turčianskych Tepliciach definitívne stabilizovala.

Rok 2015 je rokom, keď si pripomíname 45. výročie „života“ nášho gymnázia.

Tu je malý  literárny príspevok - gratulácie študentov IV.G  triedy k tomuto výročiu.

 

Óda na školu

Ó, ty stará nádoba vedomostí plná,
čo vždy nad všetkým dumá.
Vedomosti nám každý deň dávaš,
dúfam, že v súkromí na nás nenadávaš,
že sme povrchní , hlúpi a naivní,
keď myslíme si, že to všetko,
čo od Teba máme, nás nikdy neovplyvní...
Tak prosím, rob ďalej to, čo robíš,
nech celé ľudstvo na dobré veci nabudíš !

Karol Kubus, IV.G

V týždni od 19. októbra do 23. októbra žiaci tried II. G, III. G, IV. G, V. G a I. A na hodinách etickej a mediálnej výchovy v rámci Mesiaca knižníc svoje vyučovanie realizovali v priestoroch Mestskej knižnice v Turčianskych Teplliciach. Ochotné p. knihovníčky im porozprávali o možnostiach knižnice, jej vybavenosti a posledných novinkách.

Takéto hodiny plánujeme uskutočňovať aj v budúcnosti.

Mgr. Z. Mračková, vyučujúca daných predmetov

26. október 2015 sa niesol v znamení Ľudovíta Štúra, kníh a knižnice.

V ten deň predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a SJL zorganizovala - kvíz Poznáš Ľudovíta Štúra?, burzu kníh a netradičné hodiny slovenského jazyka v našej školskej knižnici.

Kvíz sa uskutočnil v učebni S1, kde študentom boli na interaktívnej tabuli sprístupnené otázky o živote a činnosti Ľ. Štúra. Študenti sa dozvedeli hneď aj správne odpovede. A kto najlepšie poznal túto osobnosť?

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
FLL - Banská Bystrica 14.01.2016 - 08:00

Dňa 14. 1. 2016 bude tím GYMKÁČI v zložení...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľka školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Subscribe to Syndikovať