Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Oznamujem všetkým záujemcom o osemročné štúdium, že v prípade problémov s vypĺňaním prihlášky, môžete každý deň v čase od 7:00 do 15:00 hod. prísť do kancelárie tajomníčky školy, pani Vladárovej, kde Vám s vypísaním prihlášky pomôžeme.
 

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2014/2015

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2014/2015

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2014/2015

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

História školy

Filip Hrivnák, septima

Dňa 31. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda s názvom „O divadle vážne, nevážne“ pod vedením mojej spolužiačky Mirky Moncmanovej. Divadlo mám veľmi rada, avšak do Martinského som zavítala pred touto besedou len raz, keďže nepochádzam z tejto oblasti, a preto som pochopiteľne predstavenie www.narodnycintorin.sk nevidela. Hercov Daniela Heribana a Zuzku Rohoňovú som taktiež nepoznala, iba som ich zahliadla v novinách, kde bol článok o cene, ktorú získali. Napriek tomu sa mi táto beseda páčila a skladám poklonu pred organizačným tímom, teda predovšetkým Mirkou.

Beseda s hercami Slovenského komorného divadla Martin

Po návšteve predstavenia www.narodnycintorin.sk 1. V Slovenskom komornom divadle Martin som sa zamilovala do divadla. Preto som nútila mojich rodičov, aby so mnou chodili na rôzne predstavenia. S mojim ocinom som to šťastie nemala, nakoľko diváci sa na miesta nemôžu prilepiť sekundovým lepidlom, aby neušli. S mojou maminou som absolvovala naozaj veľa predstavení a na každom som si viac a viac uvedomovala, že divadlo je umenie. Ľudia tvoriaci predstavenie sú umelci, ktorí nepôsobia umelo, ale sú to ľudia, ktorých som začala potajme obdivovať. Moja mamina o tom vedela a snažila sa mi splniť sen, a tak som na narodeniny dostala podpiskarty od dvoch skvelých hercov.

V júni 2013 sa naša škola zapojila do európskeho projektu celoživotného vzdelávania pod názvom "Feeling Younger by Getting Older - Mladnutie starnutím". Tento projekt je súčasťou medzinárodného projektu "Grundvig Learning Partnerships" a na Slovensku ho zastrešuje organizácia Estra foundation.

15. 12. 2012 sa na doskách Slovenského komorného divadla v Martine odohrala premiéra inscenácie www.narodnycintorin.sk. Táto inscenácia nie je tragédiou, ani komédiou, ale ide o divadelný sitkom. Divadelný sitkom by sa dal ľahko charakterizovať ako komédia na pokračovanie. Aj keď je to tak povediac komédia, odkazuje na to, že sme zabudli, čo pre nás urobili naši národovci a teraz im nie sme ochotní ani zapáliť sviečku na hroboch.

Dej sa odohráva na Národnom cintoríne v Martine, na ktorom sa stretáva developer (František Výrostko) s primátorkou mesta  (Nadežda Vladařová), aby ju prehovoril podpísať  zmluvu o vedení diaľnice R3 cez Národný cintorín. Tieto reči však započujú naši národovci, ktorí sú tu pochovaní. Neveria svojim ušiam, ale nemôžu urobiť nič, pretože ich nikto nevidí.

Dňa 31. marca 2014 sa v našej škole uskutoční beseda s hercami Slovenského komorného divadla Martin. Herci martinského divadla prijali pozvanie, aby nám porozprávali o divadelnom "kumšte".

Žiaci starších ročníkov budú mať možnosť položiť otázky hercom, ktorých sme obdivovali na predstaveniach www.narodnycintorin.sk.

beseda_o_divadle.jpg

Fotka z besedy

Mirka Moncmanová, II. A

Stránky