logo-smm-247px.png

  • Jedinečná možnosť pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ zmerať si sily so svojimi rovesníkmi.
  • Odborným garantom súťaže je Paneurópska vysoká škola v Bratislave.
  • ŠMM má 3 kolá, na konci ktorých víťazná škola získa putovný pohár mesta Turčianske Teplice.
  • Tešíme sa na Vás.
  • Príďte a ukážte kto je „Kráľom základných škôl“!

 

Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

noc_vyskumnikov_tercia_26_9_2014_d.jpgDňa 26. 9. 2014  sa 17 žiakov tercie, spolu s vyučujúcimi Mgr. Zdenkou Mračkovou a Mgr. Petrom Štrbom, vybralo vlakom do  Banskej Bystrice na Festival vedy Noc výskumníkov 2014.

Ani tento ročník nesklamal, už pri vstupe do ESC si mohli žiaci skúsiť simulátor prevrátenia. Simuláciu prevrátenia sa podujali bez dlhého váhania skúsiť L. Lavičková a M. Skypala.

Po vstupe do ESC už na žiakov čakali zaujímavé vedecké stánky: 

Experimentujeme s energiou, Je inteligencia dôležitá?, Krása ukrytá v kameni, Športová veda, vedecký šport , Farebné čarovanie, Ako funguje tlmočnícka technika?, Mokrý svet vody, Dobré nápady treba chrániť , KALEIDOSKOP, Chyť si blesk, Žiť energiou, Objavme svet medveďov, Výskumy stredovekých hradov, EURAXESS: mobilita výskumníkov jednoduchšie, Skameneliny v 3D, Ovládaj virtuálny svet gestami, Sopky v službách ľudstva, Hľadanie pokladov.

be_school.jpgAj tento školský rok sa rozhodla medzinárodná jazyková škola Business English School v spolupráci s vedením Gymnázia Mikuláša Galandu, otvoriť ročníky, zamerané na jazykovú prípravu študentov Horného Turca. Po úvodných rozhovoroch so záujemcami o štúdium na tejto škole, sa vyprofilovali štúdijné skupiny žiakov vo vekovej kategórii 13 – 15 rokov.

 

Pre 1.polrok šk.roku 2014/2015 bol stanovený nasledujúci rozvrh:

1. skupina utorok 13.30 – 14.30 hod.  Štvrtok 15.45 – 16.45 hod.
2. skupina utorok 14.45 – 15.45 hod.  Štvrtok 14.35 – 15.35 hod.

Keďže štúdijné skupiny sú otvorené, znamená to, že je možné sa do týchto skupín ešte počas šk. roku prihlásiť.

Zaujalo Vás to? Ak áno, dajte to vedieť p. Petre Slovákovej – profesorke gymnázia v Turčianskych Tepliciach. Zároveň Vám bude môcť odpovedať na Vaše otázky resp. pomôcť pri prihlásení sa do kurzov.

Využite príležitosť otvorenia prvej a zatiaľ jedinej medzinárodne akreditovanej jazyko­vej školy v Turčianskych Tepliciach. Budete spolupracovať so slovenskými a anglickými lektormi.

Kontakt : 0905 325697 / info@be-school.sk  /  www.be-school.sk

Oznamujem, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 o 8:00 hod.
pred budovou Gymnázia Mikuláša Galandu.
Otvorenia sa zúčastnia aj žiaci prvých ročníkov osemročného a štvorročného štúdia a žiaci triedy V. Z triedy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod.
 

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

 

predstavenie_pozor_dobry_pes.jpgUž tradične cestovali naši žiaci za kultúrou do martinského divadla.

Dotyky a spojenia 2014, predstavenie pre detského diváka Pozor, dobrý pes.
Dňa 24. 6. 2014 žiaci I. G, II. G, III.G a IV. G triedy si so záujmom pozreli hru divadla LUDUS z Bratislavy. Ocenili zaujímavý obsah i výborné výkony 5 hercov.

Naši najmladší žiaci si formujú vzťah k divadlu.

board.jpgVážení študenti,
v súčasnosti v spolupráci s vedením GMG pripravujeme model jazykového kurzu AJ pre školský rok 2014/2015. V snahe podporiť záujem o tieto vzdelávacie aktivity na pôde Gymnázia M.Galandu v Turčianskych Tepliciach, sme pristúpili k viacerým krokom, ktoré budú pre Vás určite zaujímavé !

Znížili sme ceny viacerých kurzov (!!!), rozložili sme platbu za kurz na viac častí, čo by malo mať pozitívnu odozvu u záujemcov o kurzy v našej jazykovej škole.

Aj v budúcom školskom roku budú kurzy viesť slovenskí a britskí lektori. V našom lektorskom tíme sa objavia aj nové tváre, takže dajte sa prekvapiť...

Predkladáme Vám preto 2 dokumenty: predbežnú prihlášku na kurz a finančný model kurzu.

Už sedemnásť rokov má­me tú česť zjari vyhlaso­vať víťazov literárnej sú­ťaže Paulinyho Turiec. Te­šíme sa, že poetické duše nevymreli za monitormi počítačov a mobilov.

Viete, prečo súťaž nesie meno po Viliamovi Paulinym-Tóthovi? Odpoveď znie - podľa školy, kde sa myšlienka súťaže zrodila. Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine pokračuje v tradícii vzdeláva­nia (s menšími prestávkami) už 147 rokov a nesie meno člo­veka, ktorý sa aktívne pričinil o jeho založenie.

Dňa 19. mája sa uskutočnila pre žiakov školy beseda s preventiskou OR PZ SR por. PhDr. Ľ. Húskovou z Martina. Žiaci postupne podľa vekových kategórií sa dozvedeli o nebezpečenstvách alkoholu na cestách, v rodine a o trestno-právnej zodpovednosti.

Po skončení besedy žiaci sekundy realizovali tvorivé dielne v rámci projektu KOMPRAX v spolupráci s IUVENTOU a ESF pod vedením p. uč. Mračkovej. V rámci týchto aktivít si vyrobili vlastné tričká s danou tématikou a spoločne vytvorili plagáty na danú problematiku s alternatívou vhodného využitia svojho voľného času. V prílohe sú postrehy niekoľkých účastníkov na realizovanú aktivitu a časť fotodokumentácie z priebehu aktivity.

01_komprax_drog_nie_19_5_2014.jpg

Dňa 28. 5. 2014 o 10:30 hod. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v programovaní SCRATCH CUP 2014. Súťaže sa zúčastnili žiaci sekundy: P. Chlapík, M. Lukáč a žiaci prímy A. Bellová, K. Samolejová, J. Ovšáková a B. Rahjou.

Do súťaže bolo celkom prihlásených 22 škôl. Pilotného ročníka súťaže v programovaní SCRATCH CUP 2014, ktorý mal iba školské kolo, sa celkovo zapojilo 133 žiakov.

Výsledky školského kola  
Poradie Priezvisko a meno 1.
7b
2.
4b
3.
20b
Súčet Trieda Celkové poradie
1. Lukáč Martin 6,5 4 9 19,5 sekunda 6.
2. Samolejová Kristína - 4 - 4 príma 86.
3. Ovšáková Júlia - 3,5 - 3,5 príma 96.
4. Bellová Andrea - 3 - 3 príma 102.
5. Chlapík Peter   1,5 - 1,5 sekunda 125.
6. Rahjou Benjamín - 1 - 1 príma 127.

Martin Lukáč zo sekundy sa v celkovom porovnaní Scratch CUP 2014 umiestnil na veľmi peknom 6. mieste z celkového počtu 133 súťažiacich.

Stránky