Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

V dňoch 15.3.2016, 16.3.2016, 30.5.2016, 31.5.2016 udeľujem žiakom Spojenej školy - Gymnázia Mikuláša Galandu riaditeľské voľno z dôvodu konania maturitnej skúšky 2016. Vzhľadom na vyťaženosť pedagogických zamestnancov počas maturitnej skúšky nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie.

Ing. Katarína Hanková, r.š.

prijimacie_skusky.jpgV školskom roku 2016/2017 otvárame triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 17.

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2016/2017

Prihláška na štúdium na SŠ [pdf]
Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2016/2017 [pdf]
Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2016/2017 [pdf]

V školskom roku 2016/2017 otvárame v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu elokované pracovisko ZŠ Školská Turčianske Teplice pre triedu 5. Z. Záväzná prihláška do triedy 5. Z [pdf]

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

NOC V ŠKOLE - program

17:00 - 17:30 - PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY

17:30 - 18:00 - PRIESTOR NA ZLOŽENIE VECÍ

18:00 - 20:00 - SPOLOČENSKÉ HRY (HUTUTUTU, MESTEČKO PALERMO, ČIERNE HISTORKY, TWISTER... )

20:00 - 22:00 - PÚŠŤANIE HOROROVÉHO FILMU

22:30 - 00:00 - SCHOVÁVANIE SA PO ŠKOLE

00:00 - 02:00 - VOĽNÝ PROGRAM

02:00 - 08:00 - SPÁNOK

09:00 - ODCHOD ZO ŠKOLY

DONES SI: SPACÁK, VANKÚŠ, JEDLO (veľa jedla, bude hladný aj organizačný tím, mysli na nás, keď ťa bude baliť mama :-)  A HLAVNE SEBA S DOBROU NÁLADOU...

TEŠÍME SA NA TEBA ;-)

Dobro a zlo. Svetlo a tma. Láska a nenávisť. Absolútne protiklady. Definujú nás, naše vzťahy, naše správanie. Ale je svet skutočne len čiernobiely? Existujú len ľudia dobrí a ľudia zlí?

Osobnosť každého z nás sa formuje po celý život. Ovplyvňujú ju naše skúsenosti, zážitky, ľudia, ktorých sme stretli, pocity, ktoré v nás tieto udalosti vyvolali... Sú to však naše postoje a správanie, ktoré z nás robia dobrých alebo zlých ľudí!
Myslím si, že človek sa zlý nenarodí. No ani dobrý. Dieťa je ph papierik s hodnotou sedem. Neutrálny. Nepoškvrnený. A práve jeho okolie, rodičia, spôsob života ovplyvní, či sa zafarbí tmavými farbami alebo bude jasne žiariť svetlom.
To, či sme dobrými ľuďmi, ovplyvňuje naše každodenné správanie. Naše reakcie na rôzne situácie, naše postoje k rozličným udalostiam, naše zmýšľanie, naše úmysly, naše činy.

Arbeit macht frei. „Práca oslobodzuje“. Plní očakávania a neistoty sme stáli pred veľkou kovovou bránou a so zaklonenými hlavami čítali známy slogan, s ktorým sa nám spájajú mnohé fakty a čísla, z ktorých vám po chrbte prebieha mráz.

Vyše 1,5 milióna mŕtvych nevinných ľudí... Židia, politickí väzni, homosexuáli, Rómovia, Poliaci, Slovania,... . Na dejepise sme videli množstvo fotiek, počuli množstvo príbehov a varovaní. No lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť.

18. 4. 2016 sme ráno plní neistoty a strachu z nepoznaného nastúpili do autobusu. Nasledovala dlhá, takmer štvorhodinová cesta neutíchajúcej vravy a smiechu, ktorý utíchol hneď po prekročení brán mesta Osvienčim. Vystúpili sme pred prvou sprístupnenou časťou koncentračného tábora Auschwitz I. Každý z nás dostal slúchadlá a mohli sme začať s prehliadkou. Začali sme pred vstupnou bránou a pokračovali cez jednotlivé bloky a plynové komory, v ktorých si nejeden uvedomil aké strašné veci sa tu diali. Takmer neschopní slova sme na chvíľku opäť nasadli do autobusu a odviezli sa do druhej časti Auschwitz-Birkenau. Prvá vec, čo si všimnete, je určite akási vstupná brána, ktorá slúžila zároveň aj ako strážna veža. Nedá sa nevšimnúť si množstvo zo zeme vytŕčajúcich komínov po pravej strane a tehlové alebo drevené baraky do ktorých sa zmestilo až sedemsto ľudí po ľavej strane. Návšteva týchto barakov bola myslím, že nielen pre mňa, jedna z najdeprimujúcejších vecí tohto výletu, ktorý sme pod dozorom pani učiteľky Z. Mračkovej a K. Janovskej zvládli bez väčších komplikácii.

Barbora Musilová, kvarta GMG Turčianske Teplice

21. marec bol tento rok určený na uskutočnenie medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, ktorú zastrešuje n.o. Talentída. V tomto školskom roku si v nej svoje vedomosti a zručnosti otestovalo 17 záujemcov školy. Na riešenie 24 úloh stúpajúcej náročnosti mali 60 minút a že sa im darilo, svedčia o tom ich výsledky. V śtredoškolskej kategórii G12 dosiahol 100 % úspešnosť žiak sexty - Patrik Labat  a takýto úspech dosiahol v kategórii Kadet 9 (najvyššia pre ZŠ) Marián Leško z kvarty. K ďalším krásnym výsledkom prispeli Martin Lukáč, IV. G, ktorí za sebou zanechal 97,6 %  ostatných súťažiacich v danej kategórii, Viktória Marčeková, I. G, za sebou zanechala 87 %súťažiacich a Šimon Rebidáš, V.Z, predbehol 86,7 %  vo svojej kategórii.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za chuť zmerať si sily so žiakmi sveta, úspešným gratulujeme a veríme, že budeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch.            

Mgr. Zdenka Mračková, koordinátorka súťaže na škole

Aj tento školský rok sme v Hornom Turci najlepší. Gratulujeme.

8. apríla sa na družobnej Strednej odbornej škole NET OFFICE Orlová konal 20. ročník informatickej súťaže. Jednou zo súťažných kategórií bolo Programovanie robotov Lego Mindstorms - ralley cross. Našu školu boli reprezentovať Marián Leško a Martin Lukáč z kvarty. Vo štvrtok sa títo dvaja žiaci pod dozorom pp. Mračkovej vybrali na neznámu cestu s modelom robota, ktorého si postavili "doma" počas krúžku Lego pod vedením pp. Štrbu. V piatok ráno, plní očakávaní, sa pustili "do boja" v konkurencii ďalších 5 tímov z českých stredných odborných škôl a gymnázií z Orlovej, Českého Těšína a Karvinej. 1. súťažnú jazdu vyhrali a vo finále získali najlepší čas a suverénne porazili súperov, čím v danej kategórii získali víťazstvo. 

Naša cesta bola úspešná a veríme, že sa budeme môcť zúčastniť aj nasledujúcich ročníkov a tak reprezentovať našu školu aj v zahraničí. Ešte raz blahoželáme víťazom a ďakujeme.

Dňa 5. apríla sa v priestoroch CVČ Úsmev Turčianske Teplice uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriach šiestaci, siedmaci a ôsmaci. V kategórii ôsmakov za celý okres nebol ani 1 postupujúci, v kategórii siedmakov súťažili len 2 naši žiaci zo sekundy, a to Milan Uhliar a Mário Stolár a v kategórii šiestakov súťažilo 6 žiakov z našej školy a zo ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice.

Marián Leško a Martin Lukáč zo IV.G triedy zase úspešní...!

Aj takto môžeme zhodnotiť ich účasť na krajskom kole Dejepisnej olympiády .Konala sa 31.3.2016 na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine.

kategórii C, kde bolo prihlásených 21 súťažiacich sa nestratili. Sú úspešnými riešiteľmi. Marián obsadil peké 5. miesto  so 71 bodmi  a Martin 8. miesto so 65 bodmi z možných 100 bodov.

Gratulujeme a ďakujeme v mene školy!

D. Miškusová

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľka školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať