Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2015/2016

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Dňa 5. 2. 2015 sa v CVČ Turčianske Teplice uskutočnilo okresné  kolo geografickej olympiády kat. E: 8.- 9.roč. a 3.-4.roč.OG s nasledovným umiestnením:

  1. miesto Andrej Dobrota  Gymnázium M.Galandu Turč. Teplice
  2. miesto Marian Neuschl Gymnázium M.Galandu Turč. Teplice
  3. miesto Marian Leško     Gymnázium M.Galandu Turč.Teplice.

Podľa súťažného poriadku všetci traja postupujú do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali z našej školy aj Amira Musová a Andrej Minarčík. Všetkým srdečne blahoželáme.

Vošiel do izby a neudržal sa... Jeho hnev vybuchol ako časovaná bomba, ktorú už nemohol dlhšie kontrolovať.

Jeho hnev bol neopísateľný, prestal sa ovládať. Nadávky leteli vzduchom.

A on? On sa vznášal svojou nadradenosťou až k stropu. Ju nepustil k slovu ani k čo i len malému prejavu odporu. Bol suverén, ktorý len bil a bil slovami plnými pohŕdania, sebectva, ktoré kvitlo z jeho žiarlivosti.

V rušnom meste kráčajú po chodníku dve ženy. Matka a dcéra. Matka je nízka bledá osoba s láskavými očami, ktoré svet pozorujú akosi zasnívane. Má na sebe skromné oblečenie, jej topánky by už bolo treba vymeniť za menej ošúchané. Dcéra je krásne štíhle dievča. Akoby tie dve k sebe ani nepatrili. Dievča je na rozdiel od matky oblečené veľmi pekne.

Je slnečné júlové popoludnie, deti nadšene zdolávajú preliezky na detskom ihrisku a unavení rodičia, sediaci na lavičkách okolo nich podchvíľou otvárajú fľašky s vodou, aby dodržiavali pitný režim.

Dňa 12. februára 2015 sa v Centre voľného času "Úsmev" v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. V kategórii D nás reprezentovali 3 žiaci z III. G – Athina John, Marián Leško a Martin Lukáč. Martin Lukáč  sa stal úspešným riešiteľom  a postupuje  do krajského kola v Martine.

Dňa 6.  februára 2015  na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v Žiline veľmi úspešne reprezentovala seba i našu školu Diana Musová z V. G. Z počtu 23 súťažiacich získala pekné 4. miesto. Na víťaza súťaže jej chýbalo iba 5 bodov. Nechala za sebou súťažiacich ostatných turčianskych gymnázií...

Máme talenty a keď sa k tomu pridruží záujem o vec, ochota na sebe pracovať a podpora zo strany učiteľov - úspechy prídu!

 Ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov  aj v budúcnosti.

PhDr. D. Miškusová, vedúca PK SPOL

Jeho pohľad sa vpíja do slastného objatia matky vítajúcej sa so svojím synom. Jeho pohľad ju nielen privoláva k sebe, ale sa s ňou i nežne zhovára.  Vábi ju svojimi vlhkými očami a zároveň sa lúči s jej  nie jemu určenou vzdialenou láskou, ktorú iba ticho závidí.

Čaká... Škola sa dávno skončila. Ticho sedí na opustenej lavičke a z diaľky pozoruje ostatných spolužiakov, ako radostne vítajú svojich rodičov.  Pozrie sa na hodinky a s neuhasiteľnou nástojčivosťou privoláva svojich rodičov.

stretnutie_s_ruskom_jan_2015.jpgKoncom januára sa študenti vyšších ročníkov, ktorí majú záujem o ruský jazyk, prípadne z neho maturujú, mali možnosť stretnúť s doc. Dmitrijom Vaščenkom, PhD., z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, ktorý na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov a s dekankou univerzity v meste Čeboksary.

Pre mnohých to bol prvý reálny kontakt s rodenými Rusmi i príležitosť vyskúšať si ruštinu v praxi. Väčšina študentov hrdo konštatovala, že rozumeli skoro všetkému.

Dozvedeli sa veľa zaujímavého o Moskve i o možnosti bezplatného štúdia na vysokých školách v Rusku, čo u niektorých vzbudilo záujem o štúdium v tejto krajine. Doc. Vaščenko prisľúbil, že to nebolo posledné stretnutie.

V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. sa mení organizácia vyučovania nasledovným spôsobom:

1. vyučovacia hodina: 7:55 – 8:40
1. prestávka: 8:40 – 8:50
2. vyučovacia hodina: 8:50 – 9:35
2. prestávka: 9:35 – 9:55
3. vyučovacia hodina: 9:55 – 10:40
3. prestávka: 10:40 – 10:50
4. vyučovacia hodina: 10:50 – 11:35
4. prestávka: 11:35 – 11:45
5. vyučovacia hodina: 11:45 – 12:30
5. prestávka: 12:30 – 12:35
6. vyučovacia hodina: 12:35 – 13:20
6. prestávka: 13:20 – 13:50
7. vyučovacia hodina: 13:50 – 14:35
7. prestávka: 14:35 – 14:40
8. vyučovacia hodina: 14:40 – 15:25
6. – 7. ( spojené ): 13:00 – 14:30
7. – 8. ( spojené ): 13:50 – 15:20

V Turčianskych Tepliciach, dňa 29. 1. 2015

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

komprax_zatocmesnudou_2014.jpg9. januára 2015 som sa, spolu so žiakmi I. A a V. G triedy, zúčastnila na aktivitách pod názvom “Zatočme s nudou!”, realizovaných v rámci projektu KomPrax v spolupráci s IUVENTOU a ESF.

Začali sme po druhej vyučovacej hodine prednáškou, s nám už známou pani policajtkou z Martina npor. PhDr. Ľudmilou Húskovou. Rozprávala síce o celkom „otrepanej“ problematike, o drogách, no jej spôsob rozprávania, obohatený o osobné skúsenosti a príbehy, tému oživil a naozaj nás zaujala. Po prednáške sme sa v učebni F1 venovali voľnočasovým aktivitám. Nezabudli sme na knihy ani zdravý pohyb, ale najviac sme sa venovali batikovaniu. Každý z nás si spravil farebné tričko alebo tašku s nejakým vzorom. Musím priznať, že som batikovanie nikdy predtým neskúšala a ani ma to veľmi nelákalo, no keď som videla moje naozaj vydarené fialové tričko, bola som so sebou reálne spokojná.

Dňa 21. januára 2015 sa v Centre voľného času "Úsmev" v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriach Z5 a Z9. Z našej školy súťažilo 5 žiakov, a to žiačka V. Z triedy Viktória Marčeková, ktorá zvíťazila v danej kateórii a stala sa jedinou úspešnou riešiteľkou ObK a 4 žiaci z kvarty, kde víťazom ObK sa stal Andrej Dobrota, ktorý je navrhnutý okresnou komisiou na postup do krajského kola.

Stránky