logo-smm-247px.png

  • Jedinečná možnosť pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ zmerať si sily so svojimi rovesníkmi.
  • Odborným garantom súťaže je Paneurópska vysoká škola v Bratislave.
  • ŠMM má 3 kolá, na konci ktorých víťazná škola získa putovný pohár mesta Turčianske Teplice.
  • Tešíme sa na Vás.
  • Príďte a ukážte kto je „Kráľom základných škôl“!

 

Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

be_school.jpgAj tento školský rok sa rozhodla medzinárodná jazyková škola Business English School v spolupráci s vedením Gymnázia Mikuláša Galandu, otvoriť ročníky, zamerané na jazykovú prípravu študentov Horného Turca. Po úvodných rozhovoroch so záujemcami o štúdium na tejto škole, sa vyprofilovali štúdijné skupiny žiakov vo vekovej kategórii 13 – 15 rokov.

 

Pre 1.polrok šk.roku 2014/2015 bol stanovený nasledujúci rozvrh:

1. skupina utorok 13.30 – 14.30 hod.  Štvrtok 15.45 – 16.45 hod.
2. skupina utorok 14.45 – 15.45 hod.  Štvrtok 14.35 – 15.35 hod.

Keďže štúdijné skupiny sú otvorené, znamená to, že je možné sa do týchto skupín ešte počas šk. roku prihlásiť.

Zaujalo Vás to? Ak áno, dajte to vedieť p. Petre Slovákovej – profesorke gymnázia v Turčianskych Tepliciach. Zároveň Vám bude môcť odpovedať na Vaše otázky resp. pomôcť pri prihlásení sa do kurzov.

Využite príležitosť otvorenia prvej a zatiaľ jedinej medzinárodne akreditovanej jazyko­vej školy v Turčianskych Tepliciach. Budete spolupracovať so slovenskými a anglickými lektormi.

Kontakt : 0905 325697 / info@be-school.sk  /  www.be-school.sk

Oznamujem, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 o 8:00 hod.
pred budovou Gymnázia Mikuláša Galandu.
Otvorenia sa zúčastnia aj žiaci prvých ročníkov osemročného a štvorročného štúdia a žiaci triedy V. Z triedy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod.
 

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

 

predstavenie_pozor_dobry_pes.jpgUž tradične cestovali naši žiaci za kultúrou do martinského divadla.

Dotyky a spojenia 2014, predstavenie pre detského diváka Pozor, dobrý pes.
Dňa 24. 6. 2014 žiaci I. G, II. G, III.G a IV. G triedy si so záujmom pozreli hru divadla LUDUS z Bratislavy. Ocenili zaujímavý obsah i výborné výkony 5 hercov.

Naši najmladší žiaci si formujú vzťah k divadlu.

board.jpgVážení študenti,
v súčasnosti v spolupráci s vedením GMG pripravujeme model jazykového kurzu AJ pre školský rok 2014/2015. V snahe podporiť záujem o tieto vzdelávacie aktivity na pôde Gymnázia M.Galandu v Turčianskych Tepliciach, sme pristúpili k viacerým krokom, ktoré budú pre Vás určite zaujímavé !

Znížili sme ceny viacerých kurzov (!!!), rozložili sme platbu za kurz na viac častí, čo by malo mať pozitívnu odozvu u záujemcov o kurzy v našej jazykovej škole.

Aj v budúcom školskom roku budú kurzy viesť slovenskí a britskí lektori. V našom lektorskom tíme sa objavia aj nové tváre, takže dajte sa prekvapiť...

Predkladáme Vám preto 2 dokumenty: predbežnú prihlášku na kurz a finančný model kurzu.

Už sedemnásť rokov má­me tú česť zjari vyhlaso­vať víťazov literárnej sú­ťaže Paulinyho Turiec. Te­šíme sa, že poetické duše nevymreli za monitormi počítačov a mobilov.

Viete, prečo súťaž nesie meno po Viliamovi Paulinym-Tóthovi? Odpoveď znie - podľa školy, kde sa myšlienka súťaže zrodila. Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine pokračuje v tradícii vzdeláva­nia (s menšími prestávkami) už 147 rokov a nesie meno člo­veka, ktorý sa aktívne pričinil o jeho založenie.

Dňa 19. mája sa uskutočnila pre žiakov školy beseda s preventiskou OR PZ SR por. PhDr. Ľ. Húskovou z Martina. Žiaci postupne podľa vekových kategórií sa dozvedeli o nebezpečenstvách alkoholu na cestách, v rodine a o trestno-právnej zodpovednosti.

Po skončení besedy žiaci sekundy realizovali tvorivé dielne v rámci projektu KOMPRAX v spolupráci s IUVENTOU a ESF pod vedením p. uč. Mračkovej. V rámci týchto aktivít si vyrobili vlastné tričká s danou tématikou a spoločne vytvorili plagáty na danú problematiku s alternatívou vhodného využitia svojho voľného času. V prílohe sú postrehy niekoľkých účastníkov na realizovanú aktivitu a časť fotodokumentácie z priebehu aktivity.

01_komprax_drog_nie_19_5_2014.jpg

Dňa 28. 5. 2014 o 10:30 hod. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v programovaní SCRATCH CUP 2014. Súťaže sa zúčastnili žiaci sekundy: P. Chlapík, M. Lukáč a žiaci prímy A. Bellová, K. Samolejová, J. Ovšáková a B. Rahjou.

Do súťaže bolo celkom prihlásených 22 škôl. Pilotného ročníka súťaže v programovaní SCRATCH CUP 2014, ktorý mal iba školské kolo, sa celkovo zapojilo 133 žiakov.

Výsledky školského kola  
Poradie Priezvisko a meno 1.
7b
2.
4b
3.
20b
Súčet Trieda Celkové poradie
1. Lukáč Martin 6,5 4 9 19,5 sekunda 6.
2. Samolejová Kristína - 4 - 4 príma 86.
3. Ovšáková Júlia - 3,5 - 3,5 príma 96.
4. Bellová Andrea - 3 - 3 príma 102.
5. Chlapík Peter   1,5 - 1,5 sekunda 125.
6. Rahjou Benjamín - 1 - 1 príma 127.

Martin Lukáč zo sekundy sa v celkovom porovnaní Scratch CUP 2014 umiestnil na veľmi peknom 6. mieste z celkového počtu 133 súťažiacich.

V dňoch 12. – 16. mája 2014 sa na našom gymnáziu uskutočnila projektová návšteva k projektu Comenius – Time Capsule. Počas celého týždňa boli naši aj zahraniční študenti zapájaní do rôznych aktivít, spojených s poznávaním slovenskej no i zahraničnej kultúry. 

Stránky