Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2015/2016

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. sa mení organizácia vyučovania nasledovným spôsobom:

1. vyučovacia hodina: 7:55 – 8:40
1. prestávka: 8:40 – 8:50
2. vyučovacia hodina: 8:50 – 9:35
2. prestávka: 9:35 – 9:55
3. vyučovacia hodina: 9:55 – 10:40
3. prestávka: 10:40 – 10:50
4. vyučovacia hodina: 10:50 – 11:35
4. prestávka: 11:35 – 11:45
5. vyučovacia hodina: 11:45 – 12:30
5. prestávka: 12:30 – 12:35
6. vyučovacia hodina: 12:35 – 13:20
6. prestávka: 13:20 – 13:50
7. vyučovacia hodina: 13:50 – 14:35
7. prestávka: 14:35 – 14:40
8. vyučovacia hodina: 14:40 – 15:25
6. – 7. ( spojené ): 13:00 – 14:30
7. – 8. ( spojené ): 13:50 – 15:20

V Turčianskych Tepliciach, dňa 29. 1. 2015

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

komprax_zatocmesnudou_2014.jpg9. januára 2015 som sa, spolu so žiakmi I. A a V. G triedy, zúčastnila na aktivitách pod názvom “Zatočme s nudou!”, realizovaných v rámci projektu KomPrax v spolupráci s IUVENTOU a ESF.

Začali sme po druhej vyučovacej hodine prednáškou, s nám už známou pani policajtkou z Martina npor. PhDr. Ľudmilou Húskovou. Rozprávala síce o celkom „otrepanej“ problematike, o drogách, no jej spôsob rozprávania, obohatený o osobné skúsenosti a príbehy, tému oživil a naozaj nás zaujala. Po prednáške sme sa v učebni F1 venovali voľnočasovým aktivitám. Nezabudli sme na knihy ani zdravý pohyb, ale najviac sme sa venovali batikovaniu. Každý z nás si spravil farebné tričko alebo tašku s nejakým vzorom. Musím priznať, že som batikovanie nikdy predtým neskúšala a ani ma to veľmi nelákalo, no keď som videla moje naozaj vydarené fialové tričko, bola som so sebou reálne spokojná.

Dňa 21. januára 2015 sa v Centre voľného času "Úsmev" v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriach Z5 a Z9. Z našej školy súťažilo 5 žiakov, a to žiačka V. Z triedy Viktória Marčeková, ktorá zvíťazila v danej kateórii a stala sa jedinou úspešnou riešiteľkou ObK a 4 žiaci z kvarty, kde víťazom ObK sa stal Andrej Dobrota, ktorý je navrhnutý okresnou komisiou na postup do krajského kola.

fll_bb_2014.jpgDňa 22. 1. 2015 sa tím GYMKÁČI v zložení S. Vojtáš (kvarta), M. Leško (tercia), M. Lukáč (tercia), M. Skypala (tercia), P. Chlapík (tercia) a P. Považai (tercia) zúčastnil už po tretí raz regionálneho kola súťaže FIRST LEGO League (FLL)  2014, ktoré sa konalo tento rok na Spojenej škole, Kremnička 10 v Banskej Bystrici.

Súťaž začínala tímovou časťou, potom nasledovala prezentácia výskumného projektu a robot dizajn. Po obednej prestávke sa súťažilo v disciplíne robot game. Tím v každej disciplíne bojoval s plným nasadením a chcel dosiahnúť čo najlepší výsledok.

V Martine 16.12.2014 vo fitnes centre Vons Gym  sa uskutočnil už 8. ročník stredoškolskej súťaže Mladí turčianski siláci 2014.  Súťažilo 7 štvorčlenných družstiev v troch disciplínach : zhyby na hrazde podhmatom, v tlakoch v ľahu na lavičke 60% hmotnosti súťažiaceho a troskok znožmo z miesta. Našu školu reprezentovali Martin Chromek, Martin Blažek, Roman Jurášik a Denis Putrovec a umiestnili sa na 3. mieste. V hodnotení jednotlivcov Martin Chromek obsadil 2. miesto a Martin Blažek 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom chlapcom gratulujem, podali výborné športové výkony.

V dňoch 16. a 18. decembra prebiehala na našej škole /v rámci krúžkovej činnosti/ súťaž jednotlivcov v bedmintone o majstra, majsterku školy na rok 2014. Išlo o súťaž vo dvojhre v žiackych a dorasteneckých kategórách.

Majsterkou školy - kategória žiačka - 2014 : John Athina III.G trieda

Majstrom školy - kategória žiak - 2014 : Zauška Patrik V.G trieda

Majsterkou školy - kategória dorastenky - 2014 : Pliešovská Barbora VIII.G trieda

Majstrom školy - kategória dorastenec - 2014 : Xia Zhen Yu III.A trieda

Naše volejbalové družstvo dorasteniek sa dňa 15. decembra 2015 zúčastnilo 1. kola dlhodobej volejbalovej súťaže žiačok SŠ regionu Turiec na OA v Martine. Do súťaže je zapojená OA Martin, PASA Turčianske Teplice, Gymnázium J.Lettricha Marrtin  a naša škola.  Na tomto tunaji sme porazili OA Martin v pomere 2:0, tzn. zatiaľ sme na 3.mieste. Čakajú nás ešte 3 turnaje.

vianocne_prianie_2014_15.jpg

V dňoch 10. a 11. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Súťažili všetci žiaci z tried V. Z, I. G, II. G a III. G. Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Viktória Marčeková, V. Z trieda, ktorá správne vyriešila všetkých 15 zadaní a za rýchlosť riešenia získala ešte 9 bodov (za každé celé ušetrené 4 minúty z limitu času na riešenie t.j. 6O minút).  V kategórii P6 - šiestaci a prímani - 1. miesto obsadila Alex Samčíková s počtom bodov 17, druhé miesto Samuel Strapko. Z kategórie P7 zo žiakov sekundy nebol žiadny úspešný riešiteľ. Z III. G triedy zo 16 zapojených žiakov sa 8 stalo úspešnými riešiteľmi (správne vypočítali 10 úloh z 15), z nich najlepším bol Marián Leško, 12 + 9 -21 bodov, na druhom mieste Martin Lukáč, 13 + 3 - 16 bodov a so ziskom 15 bodov boli Amira Musová, Andrej Minarčík a Laura Lavičková. Všetci títo žiaci budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2015.

Úspešným riešiteľom gratulujem a prajem zopakovanie výsledku aj v ďalšom kole.

Mgr. Zdenka Mračková, realizátorka školského kola

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
KK OSJL 06.02.2015 - 08:00

6.2.2015 sa v Žiline uskutoční krajské kolo Olympiády zo...

Obvodné kolo Dejepisnej o... 12.02.2015 - 09:00

Dňa 12.2.2015 sa uskutoční v CVČ v Turč. Tepliciach Obvod. kolo...