Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach oznamuje všetkým záujemcom o štvorročné a osemročné štúdium, že dňa 16.06.2015 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Prihlášky je potrebné priniesť alebo poslať do 12.06.2015. Podrobnejšie informácie získate v kancelárii tajomníčky školy osobne, alebo na telefónnom čísle 043/4922328, prípadne mailom: skola@gymtut.edu.sk

Štúdium na Gymnáziu Mikuláša Galandu je zamerané hlavne na cudzie jazyky a informatiku. Žiaci sa však môžu cez voliteľné predmety zamerať akýmkoľvek smerom – humanitným alebo prírodovedným.

Našim žiakom ponúkame taktiež bohatý výber krúžkov po vyučovaní ale aj možnosť zúčastniť sa rôznych medzinárodných projektov, v rámci ktorých môžu spoznávať svet a cvičiť si cudzie jazyky prakticky.

V oblasti informatiky môžu naši žiaci získať certifikát ECDL ( „ medzinárodný a časovo neobmedzený vodičský preukaz na počítače „ ) a vykonať skúšky v oblasti sieťovej akadémie CISCO.

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

2_kolo_ps_2014-2015.jpg

V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). Prijímacie skúšky budú formou písomných testov zo Slovenského jazyka a z Matematiky.

V školskom roku 2015/2016 otvárame jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 30.

Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť prihlásiť sa pre nasledujúci školský rok 2015/2016 do piatej triedy ( 5. Z ), ktorá bude elokovaným pracoviskom ZŠ Školská, takže výučba bude prebiehať podľa učebných osnov základnej školy, v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. V prípade záujmu pripravíme žiakov na prijímacie skúšky na naše osemročné gymnázium. Po skončení 5. Z triedy si môžu žiaci vybrať, či pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu alebo na ZŠ Školská Turčianske Teplice, prípadne na inej základnej škole.

Ak máte záujem o štúdium v triede 5. Z v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, vyplňte priloženú záväznú prihlášku a odovzdajte ju riaditeľke vašej základnej školy alebo priamo u nás na Gymnáziu Mikuláša Galandu osobne alebo mailom: skola@gymtut.edu.sk

Ing. Katarína Hanková, r.š.

Prílohy:

Záväzná prihláška do triedy 5.Z pre školský rok 2015/2016 [pdf]
Prihláška  na štúdium na SŠ [pdf]

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2015/2016

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Zase sme  dokázali, že naši študenti vedia zviditeľniť seba, svoje gymnázium i svoje mesto....

Dňa 19. 6. 2015 Diana Musová, žiačka kvinty - Gymnázia M.Galandu v Turč. Tepliciach, sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia X. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže z novodobej histórie pre študentov stredných škôl EUSTORY.

Patrila k trom víťazným žiakom v celoslovenskom meradle. Zaujala svojou prácou PRÍBEH JEDNÉHO ŠTUDENTA.

V nej veľmi ľudsky spracovala životný príbeh človeka, ktorý sa stal súčasťou slovenského spoločenstva napriek – vďaka svojim cudzím koreňom.

 Nielenže sa stal plnohodnotným občanom Slovenska, ale svojou prácou, pracovným zaradením, súkromným životom- založením si rodiny  dokonca obohatil  a obohacuje, posúva našu spoločnosť dopredu.

Práca Dianky, jej rodina, ona sama dokazuje možnosť spolužitia rôznych kultúr, národov, náboženstiev. Lebo podstata  nás všetkých je rovnaká - sme ľudia !!!!!

V dnešných časoch je veľmi dobré si to pripomínať, lebo... Tí vnímavejší to chápu, tým druhým  - to  treba stále prízvukovať!

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch od 17.6. do 19.6.2015, v čase od 7:00 do 15:00 hod. v kancelárii tajomíčky školy. Je potrebné priniesť zápisný lístok zo základnej školy.

Ing. Katarína Hanková, r. š. 

Turč. Teplice, dňa 16.6.2015

     Jedno pekné ráno som sa zobudila a zistila som, že je utorok a nás čaká exkurzia do Banskej Bystrice. Cieľom našej cesty bolo Hudobné átrium v Štátnej vedeckej knižnici a návšteva Bábkového divadla na Rázcestí. Rýchlo som si nachystala desiatu a utekala som na vlak. Na stanici nás už čakala pani učiteľka Brngalová.

    Cesta ubehla rýchlo, napočítali sme 22 tunelov. Konečne sme prišli do vytúženej Bystrice. Cestou zo stanice sme prešli okolo Múzea SNP, pešou zónou a dostali sme sa do Hudobného átria. Tu dostal každý z nás svoj audio box, slúchadlá na uši a mohli sme pracovať s hudbou. Bolo to veľmi zaujímavé. Potom nám ešte premietli kreslenú rozprávku o skupine Beatles.

Aj tento rok, podobne ako po roky minulé, sa naši študenti zapojili do 18. ročníka súťaže v literárnej tvorbe – Paulinyho Turiec. Slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien sa konalo 28. mája 2015 v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Krásne druhé miesto sa podarilo obsadiť Zuzke Michalkovej zo IV. G triedy, ktorej poviedka „Old friends (Starí známi)“ dokázala zaujať odbornú porotu. Konkurencia bola totiž veľká. Do súťaže, ktorá týmto rokom vstúpila do dospelosti, sa zapojilo až 51 autorov so 100 prácami z gymnázií, stredných odborných škôl a základných škôl z Martina, Turčianskych Teplíc, Žiliny, Vrútok, Čadce, Turzovky, Trstenej, Kysuckého Nového Mesta, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša či ZUŠ zo Starej Ľubovne.

A my, súhlasiac s myšlienkami a vyjadreniami poroty, sa pripájame k poďakovaniu žiakom – autorom, „ktorí nechcú patriť do žiadneho -izmu, ale túžia byť iní a sami sebou“. Pretože, našťastie, ešte i v dnešnom svete mladých ľudí sú takí, ktorí sa potrebujú vyjadrovať. Vyjadrovať nie jazykom „ulice“, ale slovom umeleckým.

A akým príbehom Zuzka zaujala? Práve týmto...

Poslednú májovú sobotu Mesto Turčianske Teplice v spolupráci s komisiou školstva, športu a kultúry pripravilo pre deti, rodičov a všetkých záujemcov tradičné podujatie "Cesta rozprávkovým lesom". Účastníci mali možnosť putovať po vyznačenej ceste mestom, kúpeľným parkom a cestičkami v lesoparku Bôr, na ktorej stretli záhradníka so 7 trpaslíkmi, vodníka s vílami, veselé zvieratká, Janka a Marienku s ježibabou v Perníkovej chalúpke, Červenú čiapočku s vlkom a poľovníkom, Mimoňov, ale aj dopravnú hliadku a tanečníkov z folklórneho súboru.

Výsledky prijímacieho konania:

Zápis bude v dňoch 18. 5. - 19. 5. 2015 od 7:00 do 17:00 hod. v kancelárii tajomníčky školy. V prípade, že nemôžete prísť v stanovenom termíne, dohodnite sa telefonicky s pani tajomníčkou - 4922328.

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

6.5.2015 sa na  ihrisku s umelou trávou ZŠ Školská Turčianske Teplice uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov. Našu školu reprezentovali Ján Krško, Mário Stolár, Maxmilián Mečko, Denis Barčin, Milan Uhliar, Matej Lukáč a umiestnili sa na 3. mieste. K dosiahnutému výsledku im blahoželám.

Turčianske Teplice 6.5.2015                                                                Mgr. Igor Arvensis

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľka školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Subscribe to Syndikovať