Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

prijimacie_skusky.jpgV školskom roku 2017/2018 otvárame triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 17.

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2017/2018

Prihláška na štúdium na SŠ [pdf]
Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2017/2018 [pdf]
Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2017/2018 [pdf]

V školskom roku 2017/2018 otvárame v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu elokované pracovisko ZŠ Školská Turčianske Teplice pre triedu 5. Z. Záväzná prihláška do triedy 5. Z [pdf]

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

V piatok 7. 4. 2017 sa konal už 21. ročník Orlovskej súťaže v informatike, ktorá prebieha v meste Orlová v ČR. Tento rok nás úspešne reprezentovali traja študenti: Matúš Malina zo VI. G v kategórii videoMarián LeškoMartin Lukáč z V. G v kategórii LEGO Mindstorms.

V dňoch 30. marca a 3. apríla sa konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  Vajanského Martin.  Našu školu na regionálnom kole reprezentovalo niekoľko študentov a veľmi úspešne. Zo štyroch súťažiacich si všetci štyria odniesli ocenenia.

Starších študentov zastupoval v Martine Aurel Kubacka  zo VI.G v kategórii próza, pričom získal krásne 2.miesto.

Kategóriu mladších žiakov v Turčianskych Tepliciach zastupovali:

Julka Ovšáková, IV.G- 2.miesto (poézia)

Terezka Domková, V.Z - 2. miesto (poézia)

Samko Kružlic, V.Z -1. miesto (próza)

Víťazi boli odmenení vecnými cenami, knižkami, ale i diplomom.  Terezka a Samko budú reprezentovať našu školu aj  na krajskom kole.

Všetkým účastníkom súťaže srdečne gratulujeme!

Akreditované testovacie centrum pri Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach naďalej pokračuje v príprave a testovaní uchádzačov o Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL).
ECDL je systém na overovanie znalostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (požadovaný štandard) znalostí a zručnosti z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Ku skrášľovaniu interiéru Gymnázia Mikuláša Galandu prispeli aj študenti tvorbou násteniek. Námetom a hlavnou myšlienkou bolo ukázať ostatným žiakom a návštevníkom školský rok z pohĺadu študentov. Najlepšie si počínala trieda III. G, ktorá v internetovom hlasovaní získala 275 bodov, nasledoval tandem VII. G a III. A s počtom 251 bodov a na treťom mieste skončila IV. G s s 244 bodmi.

Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice a jeho študenti sa i v tomto roku zapojili do mnohých postupových súťaží, olympiád v cudzích jazykoch nevynímajúc. V škole máme veľa jazykovo zdatných a súťaženia chtivých žiakov, ktorí sa rozhodli prehĺbiť si, rozšíriť a upevniť svoje komunikačné zručnosti z cudzích jazykov, konkrétne z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka.

21.marca sa uskutočnilo v našej telocvični okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok. Chlapci v konkurencii 4 družstiev : ZŠ Školská Turčianske Teplice, ZŠ Horná Štubňa a ZŠ Slovenské Pravno obsadili tretie miesto. Po 2 výhrach sme boli na prvom mieste, ale v treťom. zápase nám došli sily a po prehre so ZŠ  Hornou Štubňou sme o skóre klesli na tretie miesto. Za predvedený výkon našim chlapcom ďakujem. Dievčatá sa nezúčastnili okresného kola.

vrchnaky_pre_tomasa.jpgNič nie je horšie, ako keď vidí matka trpieť svoje dieťa. Paní Beckartová, matka Tomáša z Oslian, vie o tom svoje. Narodil sa s diagnózou, ktorá ho odsúdila na celoživotnú imobilitu. Jeho mama sa o neho stará 24 hodín denne, zatiaľ čo otec zarába na chod tejto ťažko skúšanej rodiny. Nie je to však vždy ľahké, pretože Tomáš leží na posteli bez pohnutia celý deň. Preto potrebujú pomoc.

Tomáš súrne potrebuje nový vozík, čo je finančne veľmi náročné. Ak rodina nazbiera a odovzdá 70 Brantner vriec plných vrchnákov z PET fliaš, splní sa im sen aspoň o čiastočnej chlapcovej mobilite. Vďaka novému pohyblivému kreslu sa Tomáš môže dostať na záhradu, ulicu, do lesa, ale hlavne k doktorom. Jeho rodičom to uľahčí manipuláciu a synovi zlepší kvalitu života.

Všetci, čo chcú, môžu pomôcť. Hoci je podobných projektov veľa, my na Spojenej škole- Gymnázium Mikuláša Galandu sme sa rozhodli podporiť Beckertovcou. V škole sme umiestnili zbernú nádobu a za prvý týždeň sa nám naplnila, čo hovorí o empatii našich študentov, pedagógov i nepedagogických pracovníkov našej školy.

Veríme, že vrecia pomôžeme naplniť a Tomášovi týmto spôsobom pomôžeme aspoň trochu žiť život osemnásťročného chlapca.

Júlia Ovšáková, Miriam Hechelmann

Na štarte 2. ročníka Dňa vody sa 22. 3. 2017 pri záhradnej reštaurácii U Palatína v mestskom parku zišlo takmer 200 detí z MŠ na ulici Školskej, MŠ Horné Rakovce a MŠ Dolná Štubňa, žiaci ZŠ Školská a ZŠ Horné Rakovce, ako aj súťažiaci V. Z, I. G. a II.G GMG. Starší spolužiaci z Gymnázia Mikuláša Galandu totiž pre svojich nasledovníkov pripravili pokusy zamerané na tekutinu s chemickým označením H2O pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Kráľovej.

den_vody_2017_a.jpg

Dňa 9. 3. 2017 sa triedy V .G, I. A, VI. G, II. A, VII. G a III. A zúčastnili besedy na tému extrémizmu s pánom Petrom Pollákom. Beseda slúžila na isté otvorenie očí a na nahliadnutie do tejto často zanedbávanej problematiky. Aby sme si uvedomili, že v každom z nás driemu predsudky,tak nám pán Pollák ukázal fotky 4 Rómov a Rómiek a jednej ženy židovského vierovyznania. Mali sme si tipnúť, aké majú vzdelanie, prácu, z akej rodiny pochádzajú (či z chudobnejšej alebo naopak bohatšej) a čo v živote už dosiahli.

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
exhibičná debata 25.04.2017 - 13:00

Výber žiakov pod pg dozorom kol. Hechelmann sa zúčastní...

"Verdi" 27.04.2017 - 18:00

Záujemcovia z radov žiakov, pedagógov a rodičov navštívia...

Mladý záchranár CO 28.04.2017 - 08:30

Družstvo žiakov III. a IV. G triedy bude našu školu...

Stavanie mája 28.04.2017 - 10:45

Všetci žiaci pod vedením pedagogického dozoru sa zúčastnia...

Peter Black 3 28.04.2017 - 11:30

Žiaci III.G až VII.G, I.A až III.A triedy si v sále KD...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať