Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že v dňoch 18. 3. 2015, 18. 5. 2015, 19. 5. 2015 udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu konania MS 2015.

Ing. Katarína Hanková, r.š.

V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). Prijímacie skúšky budú formou písomných testov zo Slovenského jazyka a z Matematiky.

V školskom roku 2015/2016 otvárame jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 30.

Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť prihlásiť sa pre nasledujúci školský rok 2015/2016 do piatej triedy ( 5. Z ), ktorá bude elokovaným pracoviskom ZŠ Školská, takže výučba bude prebiehať podľa učebných osnov základnej školy, v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. V prípade záujmu pripravíme žiakov na prijímacie skúšky na naše osemročné gymnázium. Po skončení 5. Z triedy si môžu žiaci vybrať, či pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu alebo na ZŠ Školská Turčianske Teplice, prípadne na inej základnej škole.

Ak máte záujem o štúdium v triede 5. Z v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, vyplňte priloženú záväznú prihlášku a odovzdajte ju riaditeľke vašej základnej školy alebo priamo u nás na Gymnáziu Mikuláša Galandu osobne alebo mailom: skola@gymtut.edu.sk

Ing. Katarína Hanková, r.š.

Prílohy:

Záväzná prihláška do triedy 5.Z pre školský rok 2015/2016 [pdf]
Prihláška  na štúdium na SŠ [pdf]

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2015/2016

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

23. marca 2015 pätnásť prihlásených žiakov školy si preverilo svoje vedomosti z matematiky a logiky v medzinárodnej súťaži Matematický klokan.Naúspešnejšou riešiteľkou školy sa stala Athina John z tercie v kategórii Benjamín, ktorá dosiahla 95 % úspešnosť riešenia a predbehla 98,7 % riešiteľov v danej kategórii z celého Slovenska. 

Do roku 1895 bol 4.máj len obyčajným dňom. Tak obyčajným ako všetky ostatné. No 4. mája 1895 sa Boh opäť rozhodol zasiahnuť do života obyčajných smrteľníkov, a tak poslal na svet dieťa... Bolo inteligentné, umelecky nadané, krásne, jedným slovom zázračné. Bol som to ja, Mikuláš Galanda. Viacerí ľudia si uvedomovali dôležitosť toho dňa. Napríklad moja matka, Margita a môj otec, Štefan.

Mikuláš Galanda je moje meno a som umelec. Vyžívam sa v maľbe, grafike i ilustrácie mi nie sú cudzie.

Keď 4. mája 1895 vyšlo slnko, zrodila sa moja maličkosť. Som rodák z Turčianskych Teplíc.

Moji rodičia Margita a Štefan mali ešte tri „mláďatá“ – môjho brata a dve sestry. Otec bol verným štátnym zamestnancom – notárom. Moja matka mala ten najvychýrenejší krajčírsky salón v celej kotline. Vždy sme boli oblečení podľa poslednej meštianskej módy.

1

Kreslíš a nevnímaš svoje trápenie
Kreslíš a túžiš
Aj to je život...

2

Nikdy si nebol praktický
(aj keď takého chceli z teba mať?!)
Chvalabohu
Pre umenie !

3

Našiel si zmysel života
Našiel si lásku
Našiel si sám seba
Našiel si pochopenie?

Narodil som sa 4. mája 1895 vo Vieske (dnes Turčianske Teplice). Moji rodičia Štefan a Margita mi dali meno Mikuláš. Bolo mi to smiešne, veď Mikuláš nosí darčeky... No priezvisko už nebolo smiešne – Galanda.

Aby som nezabudol, mal som dve sestry a brata.

Nastúpil som do ľudovej školy, kde som dostal základy vzdelania. Moja ďalšia škola bola ďaleko, tam, kde naše hranice končia, alebo lepšie povedané, jazyk končí... Nastúpil som do maďarského gymnázia v Lučenci.

Mikuláš Galanda
Motto: „Hľadám a nachádzam vôňu Slovenska. Je to ťažká úloha.“

Milí študenti, kolegovia!

Mesto Turčianske Teplice vyhlásilo rok 2015 za Rok Mikuláša Galandu, keďže 4. mája 2015 uplynie 120 rokov od jeho narodenia. 

Naša škola je nositeľkou jeho mena, je to pre nás česť, ale zároveň záväzok .

Záväzok pre nás všetkých – pre vás študentov aj pre nás zamestnancov školy-  poctivo, zodpovedne a tvorivo pristupovať k povinnostiam i k životu tak, ako to činil sám Mikuláš Galanda.

Dôkazom toho je jeho život, pohnutý osud a hlavne tvorba. Bol priekopníkom nových smerovaní vo výtvarnom umení, bol úprimný k sebe i k iným, hľadal pravdu a krásu.

Buďme aj my takí, ukážme sebe a iným, že naša škola má v sebe potenciál byť nielen dôstojným nositeľom mena Mikuláša Galandu, ale má aj potenciál obstáť v očiach verejnosti v nie ľahkých podmienkach súčasného stavu školstva.

Nech sú nám slová maliara Galandu ODKAZ MLADÝM UMELCOM inšpiráciou do ďalších dní

„Nezapadnite do ľahostajnosti svojich otcov, do pohodlia starej konzervatívnej spoločnosti, nedajte sa zabiť peniazmi, nehľadajte ľahký úspech starého spoločenstva. Pracujte ako káže doba, hľadajte novú pravdu a krásu, hrajte svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti tvorby.“

Drahomíra Miškusová, vedúca PK SPOL

Podľa mňa ku šťastiu nestačí nájsť štvorlístok či jeden cent. Šťastie nie je hmatateľné a treba sa k nemu nejakou cestou dopracovať.

Túto cestu asi nepozná nikto na svete. Pre niektorých je šťastím obyčajná voda. Africké deti nepokladajú za šťastie jednotku v škole. Oveľa radšej by sa aspoň raz za čas dosýta najedli. Šťastie je veľmi všeobecným pojmom. Veľakrát si podľa mňa prítomnosť šťastia ani neuvedomujeme. Berieme niečo/ niekoho ako samozrejmosť, no zrazu nastane zvrat a už toho niekoho nikdy nemusíme vidieť. Neuvedomujeme si, čo je pre nás skutočným šťastím.

Stránky