Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach oznamuje všetkým záujemcom o štvorročné a osemročné štúdium, že dňa 16.06.2015 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Prihlášky je potrebné priniesť alebo poslať do 12.06.2015. Podrobnejšie informácie získate v kancelárii tajomníčky školy osobne, alebo na telefónnom čísle 043/4922328, prípadne mailom: skola@gymtut.edu.sk

Štúdium na Gymnáziu Mikuláša Galandu je zamerané hlavne na cudzie jazyky a informatiku. Žiaci sa však môžu cez voliteľné predmety zamerať akýmkoľvek smerom – humanitným alebo prírodovedným.

Našim žiakom ponúkame taktiež bohatý výber krúžkov po vyučovaní ale aj možnosť zúčastniť sa rôznych medzinárodných projektov, v rámci ktorých môžu spoznávať svet a cvičiť si cudzie jazyky prakticky.

V oblasti informatiky môžu naši žiaci získať certifikát ECDL ( „ medzinárodný a časovo neobmedzený vodičský preukaz na počítače „ ) a vykonať skúšky v oblasti sieťovej akadémie CISCO.

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). Prijímacie skúšky budú formou písomných testov zo Slovenského jazyka a z Matematiky.

V školskom roku 2015/2016 otvárame jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 30.

Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť prihlásiť sa pre nasledujúci školský rok 2015/2016 do piatej triedy ( 5. Z ), ktorá bude elokovaným pracoviskom ZŠ Školská, takže výučba bude prebiehať podľa učebných osnov základnej školy, v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. V prípade záujmu pripravíme žiakov na prijímacie skúšky na naše osemročné gymnázium. Po skončení 5. Z triedy si môžu žiaci vybrať, či pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu alebo na ZŠ Školská Turčianske Teplice, prípadne na inej základnej škole.

Ak máte záujem o štúdium v triede 5. Z v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, vyplňte priloženú záväznú prihlášku a odovzdajte ju riaditeľke vašej základnej školy alebo priamo u nás na Gymnáziu Mikuláša Galandu osobne alebo mailom: skola@gymtut.edu.sk

Ing. Katarína Hanková, r.š.

Prílohy:

Záväzná prihláška do triedy 5.Z pre školský rok 2015/2016 [pdf]
Prihláška  na štúdium na SŠ [pdf]

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2015/2016

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Výsledky prijímacieho konania:

Zápis bude v dňoch 18. 5. - 19. 5. 2015 od 7:00 do 17:00 hod. v kancelárii tajomníčky školy. V prípade, že nemôžete prísť v stanovenom termíne, dohodnite sa telefonicky s pani tajomníčkou - 4922328.

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

6.5.2015 sa na  ihrisku s umelou trávou ZŠ Školská Turčianske Teplice uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov. Našu školu reprezentovali Ján Krško, Mário Stolár, Maxmilián Mečko, Denis Barčin, Milan Uhliar, Matej Lukáč a umiestnili sa na 3. mieste. K dosiahnutému výsledku im blahoželám.

Turčianske Teplice 6.5.2015                                                                Mgr. Igor Arvensis

30. apríla 2015 sa dve naše 4 - členné družstvá  zúčastnili okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá pozostávala z vedomostnej súťaže, streľby zo vzduchovky, prvej pomoci, topografie, použitia ochrannej masky a behu.

Družstvo v  zložení Matej Jurčišin, Dávid Kubačka, Daniela Jesenská, Dorotka Pokrievková obsadilo 2. miesto a družstvo v zložení Aurel Kubacka, Silvia Staníková, Laura Lavičková, Kristián Boďa obsadilo 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom im blahoželám.

Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt slovenských a českých vysokých škôl.

Skúšky prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch v roku v celej ČR a na Slovensku. Uchádzač sa musí prihlásiť na skúšky sám (on-line), Scio potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok. Skúškami ročne prejde viac než 20 tisíc uchádzačov z ČR a SR.

Z našej školy sa týchto skúšok zúčastnilo päť maturantov a na základe výsledkov testov zo všeobecných štúdijných predpokladov, prípadne z matematiky sú prijatí na nasledovné fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline a Fakulta informačných technológií VUT v Brne.

Maturantom k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a želáme im, aby štúdium úspešne dokončili.

   Hviezdoslavov Kubín patrí k recitačným súťažiam, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu. Z našej školy sa jej zúčastnilo niekoľko študentov, pričom dvaja z nich, Barbora Musilová z III.G a Aurel Kubacka zo IV.G, postúpili až na krajské kolo.

23. marca 2015 pätnásť prihlásených žiakov školy si preverilo svoje vedomosti z matematiky a logiky v medzinárodnej súťaži Matematický klokan.Naúspešnejšou riešiteľkou školy sa stala Athina John z tercie v kategórii Benjamín, ktorá dosiahla 95 % úspešnosť riešenia a predbehla 98,7 % riešiteľov v danej kategórii z celého Slovenska. 

                                   ČISTÁ POÉZIA

                študentov Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

Vina

Vinníkov vinia,
obviňujú nevinní.
No ani nevinní
nie sú bez viny.

Je však niekto nevinný?
Keď nik nie je bez viny...

Vinný nevinou,
vinený vinným.
Vinený nevinným,
vinný nevinou. 

                             Dominik Dubovec  III.A

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Turčianske hry dorastu vo... 05.06.2015 - 08:00

20. ročník Turčianskych hier dorastu vo volejbale v...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľka školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Subscribe to Syndikovať