Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že v dňoch 18. 3. 2015, 18. 5. 2015, 19. 5. 2015 udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu konania MS 2015.

Ing. Katarína Hanková, r.š.

V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). Prijímacie skúšky budú formou písomných testov zo Slovenského jazyka a z Matematiky.

V školskom roku 2015/2016 otvárame jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 30.

Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť prihlásiť sa pre nasledujúci školský rok 2015/2016 do piatej triedy ( 5. Z ), ktorá bude elokovaným pracoviskom ZŠ Školská, takže výučba bude prebiehať podľa učebných osnov základnej školy, v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. V prípade záujmu pripravíme žiakov na prijímacie skúšky na naše osemročné gymnázium. Po skončení 5. Z triedy si môžu žiaci vybrať, či pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu alebo na ZŠ Školská Turčianske Teplice, prípadne na inej základnej škole.

Ak máte záujem o štúdium v triede 5. Z v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, vyplňte priloženú záväznú prihlášku a odovzdajte ju riaditeľke vašej základnej školy alebo priamo u nás na Gymnáziu Mikuláša Galandu osobne alebo mailom: skola@gymtut.edu.sk

Ing. Katarína Hanková, r.š.

Prílohy:

Záväzná prihláška do triedy 5.Z pre školský rok 2015/2016 [pdf]
Prihláška  na štúdium na SŠ [pdf]

prijimacie_skusky.jpgKritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2015/2016

Prihláška na štúdium na SŠ

Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2015/2016

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Dňa 18. marca 2015 sa na ZŠ Martinská v Žiline uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády v kategórii Z9. Našu školu, počas riaditeľského voľna určeného žiakom, reprezentoval víťaz okresného kola Andrej Dobrota zo IV.G triedy. Aj keď riešil všetky 4 úlohy počas 4 hodín prideleného času, nepodarilo sa mu získať dostatočný počet bodov, aby sa stal úspešným riešiteľom. Napriek tomu verím, že získal nové poznatky a skúsenosti, a preto mu ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.

V dňoch 16. a 17. marca 2015 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Školská pod organizačným vedením CVČ Úsmev v Turčianskych Tepliciach uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriach - piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Našu školu úspešne reprezentovala v kategórii P5 Viktória Marčeková z V. Z triedy, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.Víťazom kategórie P8 sa stal žiak z III. G triedyMarián Leško.

Milí pedagógovia, študenti a žiaci,

ponúkame vám možnosť zapojiť sa do celosvetovo obľúbenej fotosúťaže pre mládež na tému Selfie. Selfie prežíva svoju najväčšiu slávu práve v tejto dobe. Jedná sa typ fotografického autoportrétu.

Ako na to?

Stačí ak sa bezplatne zaregistrujte na stránke www.talentagent.sk a pridáte svoje selfie fotografie do danej súťaže. Vyhrať môžete perfektne vybavený vodotesný mobilný telefón Sony Xperia Z1 Compact s 20 Mpix fotoaparátom a štvorjadrovým 2,2 GHz procesorom, MP3 prehrávač MPman a 4000 kreditov!

POZOR! Hlasovanie v súťaži spúšťame už tento piatok!

Dňa 13. 3. 2015  sa uskutočnilo regionálne kolo  recitačnej súťaže Vajanského Martin v Turčianskych Tepliciach. Našu školu reprezentovalo päť žiakov a úspešne. Piatok - trinásteho im bol priaznivo naklonený. Z piatich súťažiacich si štyria odniesli ocenenia:

  • Aurel Kubacka IV. G   - 1. miesto / III.kateg. - próza/ - postup do krajs. kola
  • Barbora Musilová III. G  - 1. miesto / III.kateg. - poézia/ - postup do krajs.kola
  • Zuzana Michalková IV. G  - 2. miesto / III.kateg. - próza/
  • Margaréta Beláňová I. G  - 2. miesto / II. kateg. - poézia/

Aj piata recitátorka Lea Dafčíková I. G veľmi pekne a dôstojne reprezentovala seba i našu školu.

Všetkým gratulujeme. Máme šikovných, rozhľadených aj umelecky nadaných žiakov!

PhDr. Drahomíra Miškusová, vedúca PK SPOL

Chcete si zlepšiť svoju angličtinu? Máte na to výbornú príležitosť v anglickom meste Liverpool. Ponúkame Vám 2 týždňovú jazykovú stáž v tímoch poslucháčov z celého sveta! V termíne 8.- 22. 8. 2015 s našim delegátom môžete stráviť prázdninový čas s anglickými lektormi v Liverpool School of English. Samozrejme si popri tom pozrieme priestory FC Liverpool, pôsobisko The Beatles a ďalšie zaujímavosti. Ubytovaní budete v anglických rodinách alebo vysokoškolských internátoch - podľa Vášho výberu. Neváhajte a využite túto jedinečnú možnosť ! Viac info na www.be-school.sk alebo 0905 325697 liverpool_2015.jpg

 

Dňa 5. 2. 2015 sa v CVČ Turčianske Teplice uskutočnilo okresné  kolo geografickej olympiády kat. E: 8.- 9.roč. a 3.-4.roč.OG s nasledovným umiestnením:

  1. miesto Andrej Dobrota  Gymnázium M.Galandu Turč. Teplice
  2. miesto Marian Neuschl Gymnázium M.Galandu Turč. Teplice
  3. miesto Marian Leško     Gymnázium M.Galandu Turč.Teplice.

Podľa súťažného poriadku všetci traja postupujú do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali z našej školy aj Amira Musová a Andrej Minarčík. Všetkým srdečne blahoželáme.

Vošiel do izby a neudržal sa... Jeho hnev vybuchol ako časovaná bomba, ktorú už nemohol dlhšie kontrolovať.

Jeho hnev bol neopísateľný, prestal sa ovládať. Nadávky leteli vzduchom.

A on? On sa vznášal svojou nadradenosťou až k stropu. Ju nepustil k slovu ani k čo i len malému prejavu odporu. Bol suverén, ktorý len bil a bil slovami plnými pohŕdania, sebectva, ktoré kvitlo z jeho žiarlivosti.

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
OK MO 08.04.2015 - 08:00

V CVČ Úsmev Tučianske Teplice sa uskutoční okresné kolo...