4S 2001

Začiatok projektu: 1. marec 2001
Koniec projektu: 21. máj 2001
Oblasť vedomostí: matematika, slovenský jazyk
Použité technológie: elektronická pošta, diskusné fórum


Úlohou projektu bolo vytvoriť slovník slovenských symetrických slov a zbierku "slovenských minidiel", ktoré tieto slová obsahujú. Projekt bol určený výskumným tímom pozostávajúcich z piatich žiakov vo veku od 10 do 18 rokov. Kvôli koordinovaniu činnosti bolo potrebné, aby s tímom spolupracoval jeden vyučujúci.

Čo je to symetrické slovo?

Za symetrické slovo bolo považované slovenské slovo, ktoré
má (zapísané do riadku alebo do stĺpca) vodorovnú os súmernosti, t.j. obrátené hore nohami vyzerá rovnako, napríklad v angličtine slovo BIKE, BOB má (zapísané do riadku alebo do stĺpca) zvislú os súmernosti, napríklad THAT, OTO
BIKE            BOB THAT            OTO

Uznávali iba tie slová, ktoré sa nachádzali v Krátkom slovníku slovenského jazyka (1997, SAV Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, kolektív autorov), alebo slová z nich vytvorené na základe Pravidiel slovenského pravopisu (1998, SAV Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, kolektív autorov) t.j. vyskloňované, vyčasované a pod. Symetrickými mohli byť aj slová s mäkčeňami a dĺžňami - dĺžeň bol chápný ako symetrický podľa zvislej osi.

Pozor na palindromy! Len niektoré palindromy sú zároveň symetrické slová.

Čo považovali organizátori za slovenské minidiela?

Mohli to byť:

Cieľom projektu bolo

Motivácia žiakov

Úlohy zúčastnených boli:

 1. Prihlásiť sa do riešenia teleprojektu t.j. vyplniť a odoslať prihlášku. (tímy)
 2. Zverejniť informácie o účastníkoch na stránkach projektu. (správca)
 3. Hľadať a posielať správcovi projektu symetrické slová. (tímy)
 4. Zhotoviť slovník symetrických slov. (správca)
 5. Vyhodnotiť 1. fázu projektu - vyhlásiť víťazné tímy v hľadaní symerických slov. (správca)
 6. Nájsť čo najviac slovenských minidiel obsahujúcich tieto slová a posielať ich správcovi projektu. (tímy)
 7. Zhotoviť zbierku slovenských minidiel. (správca)
 8. Vyhodnotiť 2. fázu projektu - vyhlásiť víťazné tímy v hľadaní slovenských minidiel obsahujúcich symerické slová. (správca)

  Spôsob hodnotenia

  1. časť projektu - hľadanie symetrických slov

  2. časť projektu - hľadanie slovenských minidiel obsahujúcich symetrické slová

   

Pri hodnotení rozlišovali 2 kategórie tímov:

V oboch kategóriách boli vyhlásení víťazi prvej časti projektu, druhej časti projektu a celkoví víťazi celého projektu.

 

Použité materiálno-technické prostriedky

Zoznam literatúry

Spôsob prezentácie

Projekt bol prezentovaný na stránkach projektu Infovek, prípadne prostredníctvom domovských www stránok zúčastnených tímov či škôl.

 

Trošku teórie

Každý počuje iba to, čo rozumie.   Poznanie je sila.
Goethe   F.Bacon

 


Do teleprojektu bolo zapojených celkom 21 škôl.
Do 1.časti projektu sa zapojilo 12 škôl. Do 2.časti projektu sa zapojilo 9 škôl.

Náš tím (študenti sexty) zapojený do 1.časti projektu v 2.kategórií
Názov tímu
Dúha
Písmenkový tím
Pokémoni
Víťazi
Viera Rišiaňová
/Rada sa učím a mám rada spravodlivosť/
Ivana Oravcová
/Inteligentná, budúca veterinárka/
Andrej Žirko
/Rád cestujem, (hlavne na čierno) a spoznávam nových ľudí, milujem perník/
Lívia Kajanová
/Pedant/
Gabriela Hámorská
/Rada uvažujem a čítam/
Anka Frličková
/Inteligent od kosti/
Juraj Simonides
/Rád športujem, cestujem, hrám sa/
Erika Dubovcová
/Logika/
Dominika Brezniaková
/Umenie, poézia, krása/
Lucia Šavlová
/Superžena I./
Michal Síkeli
/Rád pozerám rozprávky/
Barbora Šolonyová
/Medicína/
Zuzana Toporová
/Milujem čokoládu/
Milka Janecová
/Superžena II., čo viac dodať/
Marián Repáň
/Mám rád šport a prírodu/
Veronika Glezgová
/Chápavá, empatická/
Andrej Frlička
/Mám rád karate a programovanie/
Janka Lojková
/Inteligentná okaňa/
Ján Dojčár
/Programujem na bicykli a jazdím na počítači/
Petra Zmarzláková
/Na prvom mieste je zábava/

Vyhodnotenie 1. časti
Kategória II

Tím
Počet bodov
Počet slov
Víťazi
634
518
Machri
354
279
The Power
134
129