Mošovce - perla Turca

Turiec oplýva bohatstvom umeleckohistorických pamiatok a ich architektonickou pestrosťou. Jedna z nich sa nachádza aj v malej turčianskej dedinke - Mošovce. Prvá písomná zmienka pochádza z donačnej darovacej listiny kráľa Ondreja II. z roku 1233.Táto obec v juhovýchodnej časti Turčianskej kotliny je rodiskom mnohých známych osobností: Jána Kollára - slovenského básnika, Juraja Tesáka Mošovského - slovenského dramatika ...

Jednou z najkrajších a najzaujímavejších pamiatok je rokokovo - klasicistický kaštieľ v Mošovciach, ktorý postavili v druhej polovici 18. storočia Mošovskí zemepáni Révayovci. Rod Révayovcov je známy od 13. storočia. Pochádza zo Sriemskej stolice. Neskôr boli povýšení na barónov, potom grófov. Erb pánov de Reva tvorí zo zlatej koruny vyrastajúci vlk, ktorý drží pred sebou tri ruže. Kaštieľ projektovali talianskí architekti a majstri.

Posledný potomok rodu Révayovcov zomrel v roku 1914, neskôr kaštieľ získali príbuzní Hubajovci. Od roku 1945 slúžil potrebám školstva. V roku 1985 sa stala majiteľom Slovenská filmová tvorba Bratislava. V septembri 1998 sa majiteľom kaštieľa stala VIA MAGNA s. r. o., ktorá tu po rozsiahlej rekonštrukcii zriadila hotelovú prevádzku.

Neodmysliteľnou súčasťou kaštieľa je rozsiahli anglický park. Rastie tu veľa druhov listnatých, ale aj ihličnatých drevín. Z cudzokrajných drevín ako raritu možno spomenúť ginkgo dvojlaločné z východnej Ázie. Svojou rozlohou 16,5 ha patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku. Súčasťou parku je klasicistický záhradný pavilón postavený roku 1800 ako skleník.

K dedine Mošovce neodmysliteľne patrí pamätná izba Jána Kollára, evanjelický a. v. kostol, rímsko - katolícky kostol Najsvätejšej Trojice, socha Jána Kollára od Fraňa Štefunku.

Dnes tu žije rodák z Mošoviec Jozef Tatár, ktorý sa narodil 9. 10. 1954. Do roku 1998 pôsobil ako riaditeľ základnej školy Jána Kollára. Je to spisovateľ a básnik, ktorému doteraz vyšli :
Vítanie hosťa - 1986
Zajtra - 1989
Nehádaj sa , uhádni - 1990
Živý poklad - 1994
Rodostrom v jeseni - 1996


Vypracovala: Mariana Ballová, Veronika Chorváthová, Eva Vyskočová
Tretia A, školský rok: 2000/2001
Gymnázium Turčianske Teplice