GeoMat 2000 - Atlas matematických sídel Slovenska

 

Začiatok projektu: 13. marec 2000
Koniec projektu: 9. máj 2000
Stupeň náročnosti: Základný
Oblasť vedomostí: Matematika, geografia
Použité technológie: Elektronická pošta, diskusné fórum

--------------------------------------------------------------------------------

Popis projektu:

Projekt bol určený výskumným tímom pozostávajúcich z piatich žiakov piateho ročníka základnej školy alebo primy osemročného gymnázia. Kvôli koordinovaniu činnosti bolo potrebné, aby s tímom spolupracoval jeden vyučujúci.

Po zaregistrovaní tímu (vyplnení a odoslaní prihlášky) boli informácie o účastníkoch zverejnené na stránkach projektu.

V ďalšej fáze každý tím zaslal správcovi projektu tri názvy sídel (mesto, dedinka, obec, usadlosť) na Slovensku, ktoré sú "matematické", tzn. ich názov obsahuje podslovo, ktoré súvisí s matematikou. Ako príklad matematického, ale nie slovenského sídla (nechceli ich obrať o jednu z možností) uvádzali Ostrihom - v jeho názve je skrytá číslovka tri. V prípade, že ich niektorý tím predbehol a ich sídla už boli vybrané, správca projektu ich požiadal, aby si skúsili nájsť nové sídlo (prípadne sídla).

Nasledovalo losovanie dvojíc - partnerských tímov, napr. tím A, tím B. To znamená, že úlohou tímu A bolo získať čo najviac informácií o sídlach, ktoré zaslal tím B, podobne úlohou tímu B bolo získať čo najviac informácií o sídlach, ktoré zaslal tím A. To, ktoré sídla boli (alebo ešte len budú) pridelené jednotlivým tímom, našli na stránkach projektu.

Pri zasielaní údajov o pridelených sídlach sa pokúsili naplniť nasledujúcu štruktúru (zvýraznené údaje boli povinné):

Názov sídla

Presné geografické súradnice

Okres, kraj

Vzdialenosť a smer (svetové strany) od najbližšieho veľkého mesta (okresné, krajské, hlavné mesto)

Vzdialenosť od hraníc Slovenskej republiky

Podnebné a rastlinné pásmo

Adresa www stránok sídla (ak existujú)

Miestne zaujímavosti (známi rodáci, prírodné krásy, turistické atrakcie, historické udalosti a pamiatky, ...)

Fotografia sídla

Poslednou fázou bolo vytvorenie Atlasu slovenských matematických sídel - výsledky výskumu potom zaslali správcovi projektu, ktorý na ich základe Atlas zostavil.

Každý účastník projektu získal certifikát Asociácie matematických sídel Slovenska a zároveň sa stal jej členom. O vzniku Atlasu matematických sídel boli informovaní primátori príslušných sídel.


Počet zúčastnených škôl bolo: 20

Meno tímu: Chrumkáči
Šéf tímu: Eva Hrdá

Výskumník č. 1: Michal Jelluš
Výskumník č. 2: Michal Lúdik
Výskumník č. 3: Mirka Sumková
Výskumník č. 4: Andrea Fobelová
Výskumník č. 5: Zdenko Blaško

Sídla objavené v druhej etape tímom Chrumkáči:
Nitrianska Blatnica
Hostišovce
Laskár