CHÉMIA    ATMOSFÉRY

Atmosféra je plynný obal Zeme. Jej spodná vrstva obklopuje nielen nás, ale aj celú živú prírodu. Najdôležitejšou zložkou atmosféry je kyslík  (O - nevyhnutný pre dýchanie organizmov ). Ďalšími zložkami sú oxid uhličitý (CO2 - uvoľňujú ho rastliny a živočíchy pri dýchaní ),dusík ( N - dostáva sa do ovzdušia činnosťou baktérií, ktoré rozkladajú dusíkaté látky ) a ostatné látky, medzi ktorými sú aj vzácne plyny.


Keďže kyslík je základným produktom fotosyntézy, jeho obeh ovplyvňujú všetky životné procesy v ekosystéme. Kyslík z atmosféry preniká do vody aj do pôdy. Tým, že do atmosféry preniká znečistenie pomocou kolobehu vody, dochádza v atmosfére k mnohým chemickým reakciám.


     OBSAH

1.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.   FOSÍLNE SUROVINY

3.   KYSLÉ DAŽDE

4.   OZÓN

5.   SKLENÍKOVÝ EFEKT


Vypracovali:
Lucia Belková | Michaela Durišová
Trieda: 3.A, Školský rok: 2000/2001
Gymnázium Turčianske Teplice