Zaspievajme si spolu 2004

Gymnázium Mikuláša Galandu
English

Horné Rakovce 1440/29, 03901 Turčianske Teplice
www.gymtut.edu.sk, skola@gymtut.edu.sk
© 2004, Mgr. Peter Štrba
Určené výhradne pre vzdelávacie účely.