Projekt Monsters

Naša škola bola pripojená k sieti Internet v roku 1998, vďaka podpore nadácie OSF. Hneď využila príležitosť zapojiť sa do rôznych medzinárodných projektov. Prvým medzinárodným projektom bol projekt MONSTER. Jeho podstatou bolo nakreslenie obrázkov a vytvorenie ich popisov v anglickom jazyku. Potom si partnerské školy popisy vymenili a študenti sa pokúsili nakresliť obrázok podľa daného popisu. Na záver sa obrázky vytvorené podľa popisov porovnali s originálmi. Naša škola v rámci tohto projektu nadviazala kontakty so školami v USA a Austrálii.

STRAŠIDLÁ KRESLENÉ NAŠIMI DEŤMI PODĽA PARTNERSKÝCH POPISOV


STRAŠIDLÁ KRESLENÉ PARTNERSKÝMI DEŤMI PODĽA NAŠICH POPISOV