VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROJEKT Z HISTÓRIEPOZNÁVAJ   VLASTNÚ   MINULOSŤaleboPÁTRANIE   PO   PREDKOCH


OBSAH A CIEĽ            NÁMETY    PROJEKTU          HARMONOGRAM

Práce študentov:

Mošovce (doc), Borcová (doc), Dlhé Pole (doc)