Projekt "Das Bild"

V školskom roku 2000/2001 osemnásť pokročilých nemčinárov I.A sa cez internet skontaktovalo s trinástimi žiakmi Súkromnej školy z Lausanne zo Švajčiarska. Zaujímavosťou bolo, že títo žiaci chodili síce do jednej triedy, ale vekovo neboli rovnakí. Švajčiarsko je krajinou rôznych národností, čo potvrdzuje aj tento kolektív, veď nám napísala napríklad Indka, Francúzska a Angličanka.

Rozumeli sme si? Áno, i keď pre obe strany bol nemecký jazyk predsa len cudzím jazykom. Pýtate sa prečo? U nás, Slovákov, je to jasné. A čo naši e-mailoví partneri? Aj pre nich to bolo náročné, lebo žijú vo francúzsky hovoriacej oblasti.

Našu triednu - nemčinárku zaujala jej švajčiarska kolegyňa Eva Teboulbi, ktorá určitý čas učila na Pobreží Slonoviny.
Pretože sme boli zvedaví, zistili sme si nejaké informácie o krajine, v ktorej naši noví kamaráti žijú. Čo sme sa dozvedeli? Mnoho vecí, napríklad: Švajčiarsko je federatívny štát skladajúci sa z 26 kantónov, rozlohou je menšie ako Slovensko - má 41 285 km2 a 7 miliónov obyvateľov. Cez jeho územie prechádzajú Alpy - najväčšie pohorie v Európe.Najzaujímavejšie však pre nás bolo zistenie, že v tomto malom štáte sú tri úradné jazyky - angličtina, francúzština, nemčina a môžeme sa stretnúť aj s retoromančinou.

Všetci sme veľmi šťastný, že sme získali nových e-mailových priateľov a novú skúsenosť.

 

Spracovala: Monika Chorváthová, Katarína Považanová
Šk.rok: 2001/2002, trieda: 2.A
Gymnázium Turčianske Teplice