TVORIVOSŤ - VYTRVALOSŤ - SPOLUPRÁCA

Nadácia pre deti Slovenska
TVORIVOSŤ
SPOLUPRÁCA
VYTRVALOSŤ

V INFORMATIKE
 

Projekt realizuje Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach vďaka Nadácií pre deti Slovenska s finančnou podporou Holandského kráľovstva prostredníctvom MATRA programu.

Formou projektového vyučovania sú podporované rozvoj tvorivosti žiakov, ich vytrvalosť a spolupráca. Snahou je, aby žiaci sami cítili potrebu na sebe pracovať, rozvíjať sa, aby ich úspechy podnecovali k ďalším aktivitám. Výučba nie je sústredená na ovládanie techniky, ale na jej využitie a vzdelávanie pre život.

Projekt je určený žiakom Základnej školy v Horných Rakovciach a študentom Gymnázia Mikuláša Galandu.

Kontakt: telefón 043-4922328, e-mail: skola(at)gymtut.edu.sk


FOTO PROJEKT
PRÁCE  DETÍ